Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »


Městský okruh zhyzdí tvář Prahy 6 a 7
Městský okruh změní Prahu k nepoznání. K horšímu. Maminka s kočárkem, jdoucí z Dejvic k Pražskému hradu, nachodí přes novou mimoúrovňovou křižovatku na Prašném mostě celých 270 metru. A čtvrtina její cesty povede tunelem v podzemí. Na desítky absurdit stavby za čtyřicet miliard upozorňuje studie iniciativy Auto*Mat, zkoumající dálniční okruh z pohledu chodce a cyklisty. Městský okruh protíná šestou a sedmou městskou část a vede jen dvě stě metrů od Pražského hradu. Autostradu bude v hustě obydlených čtvrtích problém překonávat.
„Magistrát tvrdí, že Městský okruh je čistě podzemní stavbou, není to ale tak docela pravda,“ říká Tereza Vohryzková z iniciativy Auto*Mat. „Mezi Břevnovem a Holešovicemi vyrostou mezi dílčími tunely čtyři mimoúrovňové křižovatky a povrchová autostráda. Tu bude obtížné překonávat. Na celé trase vznikne jen dvanáct přechodů pro chodce; průměrná vzdálenost mezi nimi bude čtvrt kilometru. Některé přechody jsou od sebe ale vzdáleny i dvakrát tolik. Povrchová autostráda tak rozřízne Prahu 6 a 7 a jejich obyvatelům výrazně zkomplikuje život,“ vysvětluje Vohryzková.

Jedna z nejhorších křižovatek má vzniknout na Prašném mostě. Současný most se má z šestnácti metrů rozšířit na více než čtyřicet metrů širokou autostrádu. Chodci budou muset do podchodu, aby ji překonali. Jedná se přitom o spojnici Vítězného náměstí a Pražského hradu, která tak definitivně ztratí přitažlivost pro turisty. „Maminka s kočárkem nacestuje přes křižovatku 270 metru. Dnes přitom stačí počkat na zelenou a přejít přes přechod,“ říká Tereza Vohryzková.

Podobné bariérové mají být i ostatní křižovatky. Kolem povrchové autostrády se mnohde úplně zapomnělo na chodníky a přechody pro chodce. Nepromyšlené je i řešení zastávek hromadné dopravy. Umístění zastávek a přechodů je tak nešťastné, že pokud lidé nebudou chtít přebíhat přes rušné ulice, tramvaje a autobusy jim nejspíš ujedou. Nemilé překvapení čeká na všechny, kdo využívali ke sportovaní Letenskou pláň. Stovky čtverečních metrů pláně zabere budova garáží, které definitivně zacloní výhled na pláň z ulice Milady Horakové.

„Městský okruh je projekt ve stylu sedmdesatých let,“ říká Martin Skalský z iniciativy Auto*Mat. „Tato nemoderní stavba předělí napůl atraktivní městské čtvrti. Alarmující je také to, že ulice na povrchu se mají zkapacitnit. Vznikají prakticky dva okruhy nad sebou. Třída Milady Horakové se má rozšířit až na šest jízdních pruhů, podobně také ulice Svatovítská, Prašný most či Patočkova. O zklidňování automobilového provozu ve městě nemůže být ani řeč. Naopak, do ulic Prahy 6 a 7 se dostanou tisíce dalších vozů,“ říká Skalský.

Zastaralost koncepce Městského okruhu výmluvně ilustruje návrh na úpravu Hradčanské. Tento prostor je idealní pro vytvoření nového náměstí. Při rekonstrukci ulice bylo možné obnovit také historickou trasu mezi Stromovkou a Píseckou bránou. Přesto zde má být situace po výstavbě okruhu paradoxně stejně žalostná jako dnes. Lidé budou mít problém dostat se k zastavkám tramvaje, zmizí jeden přechod pro chodce, silnice se rozšíří a ubude zeleně.

Top ten absurdit Městského okruhu

 • Na celé trase mezi Břevnovem a Holešovicemi je jen 12 přechodů pro chodce. Průměrná vzdálenost mezi nimi je čtvrt kilometru.

 • Ačkoliv magistrát tvrdí, že okruh zklidní dopravu, na povrchu vzniká autostráda s širšími silnicemi, než jaké jsou v místě dnes.

 • Dálniční křižovatka Malovanka zabírá šest hektarů. To je plocha Staroměstského náměstí i s okolními budovami.

 • Na Prašném mostě budou lidé chodit desítky metrů dlouhými podchody. Cesta z Vítězného náměstí na Pražský hrad bude nepřívětivá.

 • Na Hradčanské se konzervuje žalostný stav, který vytěsňuje chodce. Prostor je pojat jako dopravní koridor, nikoliv jako náměstí či třída.

 • U Sparty zaniklo kvůli odkryté rampě několik hřišť a půjčovna sportovních potřeb.

 • V ulici U Vorlíků bude zcela zbytečně zbourána secesní vila.

 • Část Letenské pláně zaberou garáže.

 • V ulici Milady Horákové a na Špejcharu mají zbytečně padnout zdravé stromy. Celkem se kvůli okruhu kácí tisíc stromů a 40 tisíc metrů čtverečních keřů.

 • U nového mostu v Tróji se zapomnělo na chodník a ruší se zastávka autobusu. Přestup mezi tramvají a autobusem bude komplikovaný.


Mimoúrovňové křižovatky Městského okruhu z pohledu chodců

 • Malovanka

Dálniční křižovatku je možné překonat pouze po jediné lávce pro pěší. Ta je navržena tak nešťastně, že lidé zbytečně nachodí stovky metrů a budou překonávat převýšení.

 • Prašný most

Chybějící úrovňové přechody a nevábné podchody výrazně znepříjemní cestu od Vítězného náměstí k Pražskému hradu.

 • U Vorlíků

Silnice se rozšíří, zmizí některé přechody pro chodce. Projektanti nepromysleli příchod lidí k tramvajím a nepokusili se zde vytvořit náměstí nebo městskou třídu.

 • Pelc-Tyrolka

Zapomnělo se na chodník a přestup mezi tramvají a autobusem. Nová dálnice odřízne vysokoškolské koleje, mají být zrušeny i některé zastávky MHD.

Auto*Mat, tisková zpráva