Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »
Místo zákazu pořádná práce policie a úřadů
Městské části volají po zákazu pití na veřejných prostranstvích. Chtějí tím mimo jiné eliminovat bezdomovce v okolí škol a školek. Volání po pořádku má svůj rozumný základ a každý z nás jistě ocení, když se na veřejných prostranstvích může cítit bezpečně, není obtěžován hlučnými skupinkami a nekličkuje mezi rozbitými lahvemi od alkoholu.
Háček tkví v tom, že vyhláška zakazující pití na veřejných prostranstvích k tomuto cíli nevede. Naopak zbytečně omezí vějíř aktivit, které jsou přirozenou součástí života ve městě. Vyhláškou omezíme rodiny, které chtějí piknikovat, páry, které chtějí strávit romantický večer v parku s lahví vína, nebo studenty, pro které je příjemnější dát si v parném létu pivko na lavičce než v hospodě. Pro zkrocení opilců, kteří své okolí obtěžují buď tím, že moc řvou, nebo
tím, že znečišťují veřejný prostor, má hlavní město totiž dostatek jiných vyhlášek a zákonů. K dispozici máme zákon o přestupcích (přestupku se dopustí ten, kdo vzbudí veřejné pohoršení... znečistí veřejné prostranství), vyhlášku o ochraně zeleně (ve veřejné zeleni je zakázáno poškozovat a znečišťovat porosty, zařízení a vybavení...), negativní jevy spojené s užíváním alkoholu na veřejných prostranstvích lze postihovat také podle nové vyhlášky o čistotě. Stačí, když bude lépe pracovat městská policie a magistrátní úředníci.


tisk článku tisk     uložení článku uložit     odeslání článku emailem odeslat emailem     diskuze k článku diskuze k článku (0)