Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »
Petra Kolínská k zónám placeného stání
Komentář k záměru MČ Praha 6 zavést zóny placeného stání (záměr byl projednán na jednání zastupitelstva MČ Praha 6 25. dubna 2008; níže uvedený komentář byl přednesen v rozpravě na jednání zastupitelstva MČ Praha 6)
Představte si, že bychom žili v obci, kde všichni občané platí řádně daně, a proto se obec rozhodne, že bydlení v obecních bytech bude bezúplatné... Představte si, že bychom žili v obci, jejíž občané platí řádně daně, a proto si prosadí, že základní potraviny budou zadarmo... Všichni tušíme, jak by to dopadlo – rvačka o byty a vymetené obchody.

Představte si, že žijeme v obci, kde se platí různě velké částky za zábor veřejných prostranství a komunikací – majitelé kavárenských zahrádek nebo stavebník, který potřebuje použít chodník pro instalaci lešení - ti všichni musí obci zaplatit za to, že využijí „jenom pro sebe“ či ku svému prospěchu společný prostor.

Představte si, že v té samé obci si můžu já i vy zabrat velmi cenný veřejný prostor úplně zadarmo, stačí si opatřit auto. V našem městě se ustálil zvyk, že bezplatné parkování aut, a nejlépe dvou – soukromého a služebního, před domem je základní občanské právo. Mnozí považují za samozřejmé, že obec na sebe bere starost o uskladnění soukromého majetku. Já si pořídím auto a starosto obstarej mi parkovací místo. A vedení radnice bere požadavek automobilistů vážně – z veřejných peněz dotuje výstavbu podzemních garáží, pravidelně prochází obec a pátrá po místech, kam by se dalo ještě umístit nové parkoviště.Veřejný prostor je zvlášť ve velkoměstech za velmi cenný, a podle toho s ním samospráva většinou nakládá. Žádný úředník ani politik však dosud nedokázal věrohodně vysvětlit, proč pro parkování platí zcela jiná pravidla.

Praha již 16 let přihlíží radikálnímu nárůstu automobilové dopravy - v hlavním městě je registrováno 750 000 vozidel, v Evropě držíme primát ve stupni automobilizace – na necelé dva obyvatele připadá jedno auto. Pro srovnání – v Londýně nebo Berlíně připadá jedno vozidlo na tři obyvatele. Zpoplatnění parkování přitom dle zahraničních zkušeností patří k jednomu z nejefektivnějších nástrojů, jak počet aut ve městě regulovat.

Parkování zadarmo je anachronismus, který zvýhodňuje jednostranné využití veřejného prostoru. Nadměrné množství zaparkovaných aut komplikuje život rodičům s kočárky, lidem se sníženou pohyblivostí, malým dětem, pro které je špatně parkující auto při přecházení vozovky životu nebezpečné.Urbanisté uvádějí i jemnější důvody, proč je velké množství parkujících aut nežádoucí. Stojící auta znehodnocují uliční parter nejen vizuálně, ale především brání rozvoji jiných, pro obyvatele příjemnějších a potřebnějších aktivit. Děti nemohou využívat ulici k neformálním hrám, auta parkující částečně na chodnících znemožňují plně využít ulici pro společenský život (instalace laviček nebo restauračních zahrádek). Dánský architekt Jan Gehl ve své knize Život mezi budovami vysvětluje výhody ulic, které nejsou zahlceny parkujícími auty: „Ulice jsou zalidněnější a zábavnější a šance pro častější neformální setkání sousedů tam vzrostou. Redukuje se zde i riziko vandalismu a kriminality…“

Je proto nanejvýš chvályhodné, že radnice Prahy 6 po letech váhání našla odvahu zavést zóny placeného stání. Systém vymyšlený hlavním městem má sice několik systémových nedostatků, ale zkušenosti z Prahy 2, 3 a 7 ukazují, že i v této podobě je lepší něco než nic. Strana zelených v Praze 6 proto zavedení zón placeného stání podpoří, a to i přesto, že možnost zakoupení rezidentní karty všemi občany Prahy 6 (tedy i těmi, kteří nebydlí v místech zón placeného stání) nepovažujeme za rozumnou úpravu celoměstského systému.

Při promýšlení toho, co vše si musí Praha 6 při zavádění zón placeného stání pohlídat, se málo mluví o potřebě posílení MHD a zvýšení jejího komfortu . Přitom lze očekávat, že lidé, kteří vysednou z auta, protože nebudou chtít nebo moci zaparkovat v Praze 6, přesednou do MHD. Např. ve Vídni stouplo využití městské veřejné dopravy po zavedení placeného stání o 25 %. Proto apeluji na to, aby radnice začala intenzivně vyjednávat s hlavním městem a dopravním podnikem o posílení linek městské a příměstské veřejné dopravy. Málo se též mluví o potřebě urychlené výstavby záchytných parkovišť na okraji Prahy 6 a jejich kvalitního napojení na veřejnou dopravu. I to je důležité pro snížení tlaku na počet parkovacích míst v centrální části Prahy 6.

Navrhuji proto, aby předložené usnesení bylo doplněno o následující část:
Zastupitelstvo MČ Praha 6 žádá Radu MČ praha6, aby jednala s Radou hl. m. Prahy a Dopravním podnikem a.s. o posílení těch linek MHD, které obsluhují centrální část Prahy 6. (pozn.: návrh zastupitelstvo schválilo)

Poznámka: pro zájemce o problematiku parkování doporučuji studii Systém placeného parkování ve Vídni (ze sborníku Udržitelná doprava ve městě) a statistické údaje o parkování z Ročenky Doprava v Praze 2006. Oficiální čísla jasně ukazují dramatický nepoměr mezi počtem parkovacím míst na záchytných parkovištích na okraji města a počtem míst v centru Prahy.

Petra Kolínská
zastupitelka HMP a MČ Praha 6
(autorka je majitelkou osobního automobilu)tisk článku tisk     uložení článku uložit     odeslání článku emailem odeslat emailem     diskuze k článku diskuze k článku (0)