Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »
Jízdenka MHD v Praze je dražší než v New Yorku
Strana zelených v Praze nesouhlasí s navrženým zvýšením jízdného v pražské MHD. Hlavní důvody jsou shrnuty v prohlášení krajského vedení SZ a zastupitelů městských částí a hlavního města Prahy, kteří byli zvoleni za Stranu zelených.
„Dokud nebude zastupitelům hlavního města předložen k projednání ucelený střednědobý plán dalšího rozvoje MHD, včetně jeho finanční náročnosti, a nebude garantováno, že zvýšení jízdného nepovede ke snížení dotace z rozpočtu města do veřejné dopravy v Praze, je pro nás jakýkoli návrh na zdražení nepřijatelný,“ řekla předsedkyně krajské organizace a zastupitelka hlavního města Petra Kolínská.

„Úpravy cen jízdného musí mít jasná pravidla a odvíjet se od inflace a plnění rozvojového plánu. Efektivitu hospodaření by měl kontrolovat nezávislý externí audit,“ dodává Petr Vilgus, člen Rady krajské organizace a zastupitel MČ Praha 8.

Zveřejněný návrh na zvýšení jízdného je nepřijatelný také ve srovnání s cenami jízdného v jiných velkoměstech. Již současné cena jednotlivé jízdenky vztažena k průměrnému výdělku je v Praze vyšší než např. v New Yorku nebo Paříži.

Zeleným se také nelíbí, že o zdražování rozhoduje pouze Rada hlavního města. „Zastupitelé při schvalování rozpočtu posílají ročně do Dopravního podniku kolem 12 miliard korun, téměř čtvrtinu městského rozpočtu, přesto nemají možnost zasáhnout do rozhodování o tak důležité věci, jako je zvyšování cen jízdného,“ uvedla Petra Kolínská.