Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »
Petra Kolínská k hluku v Písecké bráně
Interpelace na jednání ZMČ dne 22. června 2007 ke stížnostem na hluk v Písecké bráně.

Písecká brána a problém s hlukem. To je asi téma, které mnozí z vás znají, slyšeli o něm, táhne se to už dlouhou dobu. Na mě – asi jako i na vás – se také obrátili tam žijící občané a musím se přiznat, že dokumenty, které mi přinesly, ve mně vzbudily tolik pochybností, že tuto interpelaci považuji za velmi vážnou. Má dvě části. Jedna věc je řešení samotného hluku, ta druhá část se týká toho, jak tento úřad, v mnohém jistě příkladný a progresivní, jedná nepřijatelně s občany.

Teď k tomu hluku. Já tu mám dokumenty, které pak v kopii panu starostovi předám, které jasně říkají, že hygienik opakovaně říká, že jsou tam překračovány limity, že nájemce není ochoten nebo schopen udělat taková technická opatření, aby tam ten hluk nebyl. Že se hygienik vyjadřoval negativně v kolaudačním řízení a z těch dokumentů vlastně vůbec nevyplývá, jestli Písecká brána v tuto chvíli má platné kolaudační rozhodnutí, tam docházelo k nějaké rekolaudaci. Praha 6 jakožto majitel se k té věci staví tak, že vlastně se nic neděje, že je tam všechno v pořádku a jednotlivé odbory si ten problém přehazují jako horký brambor. Korunu tomu myslím nasadil předseda kontrolního výboru pan Pekárek, který 11. dubna 2007 napsal těm stěžovatelům, že „… jelikož provedená šetření … a po vašich předchozích stížnostech nebyly zjištěny závady v provozu Písecké brány, považuji naši korespondenci v této věci za uzavřenou“. Opravdu existují dokumenty, které jasně říkají, že ten hluk, ten problém tam je.

Takže moje dotazy jsou: Prosila bych o kolaudační rozhodnutí, samozřejmě bez projektové dokumentace, stačí ta textová část, aby se také jasně ukázalo, jestli vůbec se tam nedějí věci v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. Pak prosím, jestli by mohl úřad vysvětlit, proč nebylo respektováno stanovisko hygienika a jestli by mohlo proběhnout místní šetření za účasti těch postižených sousedů, aby se ukázalo, jestli tam ta technická opatření byla nebo nebyla provedena. Protože v odpovědích od SNEO je uvedeno, že se tam nějaká opatření udělala, ale ti místní lidé tvrdí, že neudělala.

Poslední věc – jestli by se mohl někdo, kdo dělal ten audit nebo se stará vůbec o otevřenost radnice, podívat na tu korespondenci z pohledu toho, jak se s občanem jedná. Pominu-li, že předseda kontrolního výboru považuje věc za uzavřenou, tak z té korespondence opravdu čiší jistá beznaděj, kdy pan vedoucí odboru stavebního tvrdí, že to má na starosti odbor majetku, odbor majetku tvrdí, že to má na starosti odbor výstavby, pak se všichni odvolají na hygienika, jehož rozhodnutí nakonec nerespektují.

Prosím, aby v té písemné odpovědi bylo vyjádření k tomu vyjádření hygienika. Já si toho programu v Písecké bráně vážím, jsem také ráda, že ji máme na Praze 6. Ta interpelace vůbec nesměřovala ke zrušení toho programu, směřovala k tomu, jestli aktivity budou končit ve 22 hodin, jestli technická opatření, která tam hygienik doporučil, je provozovatel ochoten udělat. To jenom pro upřesnění mého dotazu, aby se ta odpověď písemná nemíjela s tím, na co jsem se tu ptala.

Odpověď Bc. Kejkrtové ze dne 19.7.2007 na tuto interpelaci naleznete ZDE.