Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »
TZ: Poznejte výhody městské železnice
Základní organizace Strany zelených v Praze 6 uspořádala ve středu 23. června veřejnou debatu o možnostech využití železnice pro pražskou veřejnou dopravu. Podstatná část debaty se týkala modernizace tratě Praha – Kladno s odbočkou na letiště. Diskuse se zúčastnilo asi sto padesát lidí.
Železnice může výrazně zlepšit dopravní situace v Praze

Praha disponuje „zaprášeným“ dědictvím – sítí cca 200 kilometrů železničních tratí, tedy rozsáhlejší sítí než tvoří trasy metra i tramvají dohromady. Tuto síť lze přitom relativně rychle a levně zmodernizovat a využít pro linky moderních příměstských vlaků. Moderní tiché vlaky pak mohou nabídnout cestujícím rychlé spojení s komfortem v podobě více míst k sezení, toalety a první třídy. „Zkušenosti evropských metropolí jsou pro nás povzbuzující: městská železnice je nedílnou součástí systému MHD v Paříži, Mnichově, Berlíně nebo Barceloně. Návštěvník města leckdy ani nepozná, zda jede vlakem nebo metrem,“ uvedla na začátku setkání Petra Kolínská, předsedkyně pražské organizace SZ a zastupitelka hlavního města a městské části Praha 6.

Dopravní urbanista, architekt Ivan Lejčar ve svém příspěvku shrnul atributy dobře fungující příměstské železnice. Mezi ně patří propojení regionu s centem města a propojení protilehlých částí regionu mezi sebou skrz celoměstské centrum, propojení letiště s centrem města a s hlavním nádražím, nabídka přiměřeného množství zastávek ve městě, platnost tarifu pražské integrované dopravy a dokonalé přestupní vazby na ostatní systémy veřejné dopravy.

Modernizovaná železnice Praha – Kladno s nově vybudovanou odbočkou na letiště (1) pomůže nejen cestujícím letiště Ruzyně a lidem dojíždějícím z Kladenska, ale také obyvatelům Prahy 6. „Městská železnice umožní obyvatelům Prahy 6 rychlé spojení do vzdálenějších částí Prahy, osvobodí Prahu 6 od nadměrné automobilové zátěže, uvolní se parkovací místa pro rezidenty a v oblasti Hradčanské vznikne zahloubením trati místo pro atraktivní veřejné prostranství. Modernizaci lze navíc financovat z peněz EU a je možné ji realizovat během několika let.“ vysvětlila Petra Kolínská.

Kontakt:
Petra Kolínská
tel.: 776 55 20 22

Příloha: Městská železnice pro Prahu

Poznámky:
(1) Podrobnosti o projektu modernizace tratě Praha – Kladno s odbočkou na letiště viz stránky hlavního města Prahy.