Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »
15. prosince: jednání zastupitelstva m.č. Praha 6
Druhé jednání Zastupitelstva m.č. Praha 6 se koná od 9:00 hodin v zasedací místnosti č. 602 Úřadu městské části.
Rada MČ navrhla následující program jednání:

1. Slib člena Zastupitelstva m.č. Praha 6
2. Změna Jednacího řádu Zastupitelstva m. č. Praha 6
3. Návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2007
4. Rozpočtová opatření MČ Praha 6 na rok 2006
5. Návrh na zvolení přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6
6. Nepeněžitý vklad ve formě nemovitostí - sportovní areál Petynka do základního kapitálu obchodní společnosti SNEO, a.s.
7. Návrh záměru prodeje pozemků parc. č. 890 o výměře 196 m2 a severní části pozemku parc. č. 892 společnosti InterCora, s.r.o.
8. a) Prodej pozemku parc. č. 2546/47, k.ú. Břevnov
b) Prodej pozemku č. parc. 2546/52, k.ú. Břevnov
c) Prodej ideálních spoluvlastnických podílů pozemku parc. č. 1137 o celkové výměře 179 m2 pod domem č.p. 512, k.ú. Dejvice s bytovými jednotkami v osobním vlastnictví
d) Odkoupení id. 34/40 pozemku č. parc. 53, k.ú. Vokovice od Metrostavu Krutec s.r.o.
e) Odnětí oprávnění hospodařit se svěřeným pozemkem č. parc. 3688/27, k.ú. Břevnov
f) Prodej id. 1/2 pozemku č. parc. 229/13, k.ú. Ruzyně
9. a) Koupě id. 1/8 domu čp. 231, Vokovická 29, id. 1/8 pozemků parc. č. 372 a parc. č. 373 vše v k.ú. Vokovice
b) Prodej id. 1/2 domu čp. 346, Čsl. armády 4, id. 1/2 pozemku parc. č. 857, vše v k.ú. Bubeneč
c) Prodej id. 1/12 domu čp. 305, Šlikova 42, id. 1/12 pozemků parc. č. 2122 a parc. č. 2123 vše v k.ú. Břevnov
10. a) Potvrzení platnosti rozhodnutí o dodatečném prodeji pozemků k dříve prodaným domům dle "Zásad"
b) Potvrzení platnosti rozhodnutí o prodeji bytových jednotek a pozemků podle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění
c) Změna v usnesení ZMČ č. 261/04 ze dne 25.6.2004 k potvrzení platnosti rozhodnutí o prodeji pozemků č. parc. 3065/7, 3065/9, k.ú. Dejvice, jednotlivým vlastníkům bytových jednotek domu čp. 2139, Na Kocínce 5, Praha 6
11. a) Schválení uzavření smlouvy o převodu vlastnictví ve variantě E schválené usnesením ZMČ č. 403/05 dne 22.4.2005 - BJ č. 689/1 v domě čp. 689, k.ú. Ruzyně, v ulici Stochovská 689/72B
b) Schválení uzavření smlouvy o převodu vlastnictví ve variantě E schválené usnesením ZMČ č. 403/05 dne 22.4.2005 - BJ č. 1016/05 v domě čp. 1016, k.ú. Bubeneč, v ulici Ve Struhách 2A
c) Schválení uzavření smlouvy o převodu vlastnictví ve variantě E schválené usnesením ZMČ č. 403/05 dne 22.4.2005 - BJ č. 855/9 v domě čp. 855, k.ú. Bubeneč, v ulici M.J. Lermontova
d) Schválení uzavření smlouvy o převodu vlastnictví ve variantě E schválené usnesením ZMČ č. 403/05 dne 22.4.2005 - BJ č. 1973/90 v domě čp. 1973, k.ú. Dejvice, v ulici Evropská 56
e) Schválení uzavření smlouvy o převodu vlastnictví ve variantě E schválené usnesením ZMČ č. 403/05 dne 22.4.2005 - BJ č. 814/33 v domě čp. 814, k.ú. Bubeneč, v ulici Terronská 33
f) Schválení uzavření smlouvy o převodu vlastnictví ve variantě E schválené usnesením ZMČ č. 403/05 dne 22.4.2005 - BJ č. 1717/14 v domě čp. 1717, k.ú. Dejvice, v ulici Na Dionýsce 2
12. a) Změna velikosti a ceny půdního bytu v domě Na Hanspaulce 3, č.p. 1383, k.ú. Dejvice
b) Změna velikosti a ceny půdního bytu č. 2 v domě K Brusce 6, č.p. 124 v k.ú. Hradčany
c) Změna velikosti a ceny půdního bytu v domě Na Rozdílu 44, č.p. 2024 v k.ú. Dejvice
13. Výsledky výběrového řízení na prodej volných bytů za nejvyšší nabídku v domech schválených k prodeji usnesením ZMČ č. 154/03
14. Poskytnutí finančního daru Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
15. Poskytnutí finančního příspěvku Auto klubu Markéta
16. Poskytnutí finančního příspěvku na rozšíření a modernizaci Městského kamerového systému v Praze 6
17. Zřízení Výborů Zastupitelstva m. č. Praha 6
18. Stanovení paušální hodinové částky pro poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem člena Zastupitelstva městské části Praha 6 pro rok 2007
19. Prodloužení termínů úkolů uložených usneseními ZMČ
20. RůznéAnketa
Se kterým z developerských projektů v okolí Vítězného náměstí nejvíce nesouhlasíte?
Celkem hlasovalo: 777
Ostatní články v rubrice