Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »
TZ: Strana zelených bude v zastupitelstvu Prahy 6 ovládaném ODS a ČSSD konstruktivní opozicí
Klub zastupitelů Strany zelených na Praze 6 na dnešním ustavujícím jednání zastupitelstva městské části kritizoval obsah koaliční smlouvy mezi ODS a SNK-ED a nestandardní dohodu o programové spolupráci ODS se sociální demokracií.
Považujeme za vážnou chybu, že koaliční smlouva neobsahuje závazek otevřenosti a transparentnosti rozhodování radnice, naopak účast na jednání všech orgánů městské části garantuje pouze ČSSD. I když nemá ČSSD zastoupení v Radě, bude se tak mj. účastnit přípravy programového prohlášení rady. Pro zástupce ČSSD byla navíc vytvořena placená funkce koordinátora pro strategický rozvoj bez jasně daných kompetencí a pravomocí, což považujeme za nestandardní a zbytečné. V koaliční smlouvě chybí také vůle k systematickému zavádění protikorupčních opatření a zapojení veřejnosti do rozhodování je zmiňováno jen u dílčích projektů, nikoli jako obecný princip.

Petr Hrdina, předseda klubu zastupitelů SZ, komentoval obsah koaliční smlouvy: „Vzniklou hybridní trojkoalici považujeme za zcela nestandardní. Ve vedení radnice se ztrácí odpovědnost za vývoj městské části. Navíc se rada rozhodla rezignovat na své kompetence v oblasti dopravy a územního rozvoje, protože v koaliční smlouvě tyto kompetence nejsou nikomu přiřazeny. Radu zřejmě bude doplňovat nějaký externista bez zodpovědnosti.“

Petra Kolínská, zastupitelka MČ Praha 6 za SZ k uzavřené koaliční smlouvě řekla: „Rádi budeme spolupracovat při zlepšování podmínek pro chodce, budování funkční sítě cyklostezek nebo rozšiřování nabídky veřejné dopravy na území Prahy 6. Budeme prosazovat jasná pravidla pro parkování tak, aby rezidenti měli přednost před dojíždějícími. Kromě dopravy budeme věnovat pozornost ochraně zeleně a zlepšení podmínek pro třídění odpadů.“

Je škoda, že Praha 6, která ráda zdůrazňuje svoji zelenou tvář, nemá v koaliční smlouvě zmíněn udržitelný rozvoj jakožto jeden z kritérií rozhodování. I když je velká část koaliční smlouvy věnována dopravě, není podle koaliční smlouvy v nové radě nikdo, kdo by měl na starosti dopravu a územní rozvoj. Z konkrétních bodů v oblasti dopravy pak za nepřijatelné považujeme plány na výstavbu kapacitních komunikací, které Prahu 6 vážně poškodí.

Kontakty:

Petr Hrdina: 777 187 500, petr.hrdina@zeleni.cz
Petra Kolínská: 776 55 20 22, petra.kolinska@zeleni.cz