Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »

Interpelace

Petr Hrdina: Vystoupení k rozpočtu MČ na rok 2013 a k rozpočtovému výhledu

Petr Hrdina: Vystoupení k rozpočtu MČ na rok 2013 a k rozpočtovému výhledu Na úvod bych se krátce vrátil ke způsobu projednávání návrhu rozpočtu na rok 2013. Nebudu opakovat svou interpelaci z minulého jednání, na kterou jsem zatím nedostal odpověď, ale ještě je to v termínu pro odpověď.
celý článek >> Autor: SZ Praha 6

Interpelace Petra Hrdiny k dění v SNEO, a.s.

Interpelace Petra Hrdiny k dění v SNEO, a.s. Vážená paní starostko, vážené kolegyně a kolegové, moje vystoupení se bude týkat dění v a.s. SNEO, konkrétně posledního jednání dozorčí rady dne 30. srpna tohoto roku. Na programu jsme měli mimo jiné dva body, které se týkaly složení představenstva společnosti a které nám navrhla Rada městské části. Jedním bylo odvolání dvou členů představenstva – Ing. Olgy Volkové a Radka Pergla, druhým pak jmenování nových členů představenstva - Ing. Bohumila Macha a Ing. Jana Bosáka. Podle očekávání to byly nejdiskutovanější body jednání, přičemž diskuze byla místy poměrně absurdní.
celý článek >> Autor: SZ Praha 6

Interpelace místostarosty Ayebouy ke Koncepci sociálně bytové politiky MČ Praha 6

Interpelace místostarosty Ayebouy ke Koncepci sociálně bytové politiky MČ Praha 6 Chtěl bych Vám pane místostarosto Ayebouo připomenout několik nepříjemných skutečností. Předně Váš dopis předsedům zastupitelských klubů ze dne 19. dubna 2012, ve kterém jste všechny politické strany vyzval nominovat zástupce do ad hoc pracovní skupiny.
celý článek >> Autor: SZ Praha 6

Martin Skalský k situaci okolo Pelléovy vily

Martin Skalský k situaci okolo Pelléovy vily Dobrý den, paní starostko, dámy a pánové, moje interpelace se týká naší krásné vily, kterou máme vedle krásného tunelu Blanka a kam bohužel stále nikdo nechodí. Ten problém už se tady několikrát řešil, v podstatě řeší se každý rok na zastupitelstvu a mnohokrát během roku i v kulturní komisi.
celý článek >> Autor: SZ Praha 6

Petr Hrdina ke Key Investments

Petr Hrdina ke Key Investments Vloni v červnu jsme se sešli z iniciativy opozičních stran a Strany zelených, TOP 09 a komunistů na mimořádném jednání zastupitelstva ke kauze Key Investments. Hlavním důvodem pro svolání byla nespokojenost s tím, jak vládnoucí ODS a ČSSD situaci řeší, resp. podle našeho názoru neřeší – neřešila.
celý článek >> Autor: SZ Praha 6

Antonín Nechvátal o Praze 6

Antonín Nechvátal o Praze 6 Krásná a zelená. Rozkládá se od Bílé Hory po Šárecké údolí na 42 kilometrech čtverečních. Obývá ji 100 tisíc obyvatel a patří tak do první desítky měst v české republice. Na jejím území se nacházejí hodnoty přírodní, historické i postmateriální, které je třeba respektovat a zohlednit při jejím rozvoji.
celý článek >> Autor: SZ Praha 6

Antonín Nechvátal ke změnám územního plánu

Antonín Nechvátal ke změnám územního plánu Paní starostko, obracím se na vás ohledně území naší městské části. Realita ukazuje stále stoupající zájem občanů a veřejnosti o území Prahy 6 a jeho budoucnost. Citlivost občanů začíná již od drobných zásahů na veřejném prostoru, jak se krásně ukázalo při řešení křižovatky na náměstí Před Bateriemi.
celý článek >> Autor: SZ Praha 6

Petra Kolínská k řešení situace na Prašném mostě

Petra Kolínská k řešení situace na Prašném mostě V minulém volebním období si rada městské části podala žádost hlavnímu městu, aby lokalita Prašného mostu v souvislosti s výstavbou tunelu Blanka byla řešena tak, aby místo podchodu byl přechod. Asi mi dáte zapravdu, že 99 % podchodů v Praze je nevábných, nebezpečných, nepříjemných. Na tomto požadavku, jeho propracování a zapracování do projektu pracovalo na radnici několik lidí. Vše nasvědčovalo tomu, že tomuto požadavku bude vyhověno. Pak – pro tento projekt bohužel – přišly volby, vedení radnice se proměnilo a tento návrh z nějakého mně dosud neznámého důvodu ztratil podporu.
celý článek >> Autor: SZ Praha 6

Antonín Nechvátal k přírodnímu areálu Tichá Šárka

Antonín Nechvátal k přírodnímu areálu Tichá Šárka V přírodně hodnotném údolí Šáreckého potoka v Dolní Šárce bylo provozováno koupaliště nazývané Tichá Šárka nebo také Šatovka. Areál přírodního koupaliště byl rozhodnutími ministerstva financí z roku 2005 a 2010 určen k privatizaci.
celý článek >> Autor: SZ Praha 6

Projev předsedkyně zelených zastupitelů před volbou starosty MČ Praha 6

Projev předsedkyně zelených zastupitelů před volbou starosty MČ Praha 6 Projev předsedkyně zelených zastupitelů Mgr. Petry Kolínské před volbou starosty MČ Praha 6 na ustavujícím zasedání nového Zastupitelstva MČ Praha 6.
celý článek >> Autor: SZ Praha 6

Petr Hrdina k elektronickému tržišti Prahy 6 a farmářským trhům

Petr Hrdina k elektronickému tržišti Prahy 6 a farmářským trhům Interpelace Petra Hrdiny na téma elektronické tržiště a farmářské trhy na jednání zastupitelstva MČ dne 25. června 2010.
celý článek >> Autor: Petr Hrdina

Petra Kolínská k přípravě nového územního plánu

Petra Kolínská k přípravě nového územního plánu Interpelace Petry Kolínské k přípravě nového územního plánu ze dne 5. prosince 2008.
celý článek >> Autor: Petra Kolínská

Petra Kolínská k péči o zeleň

Petra Kolínská k péči o zeleň Interpelace Petry Kolínské k péči o zeleň ze dne 19. září 2007.
celý článek >> Autor: Petra Kolínská

Petra Kolínská ke kácení na Dědině

Petra Kolínská ke kácení na Dědině Interpelace Petry Kolínské ke kácení na Dědině ze dne 25. dubna 2008.
celý článek >> Autor: Petra Kolínská

Petra Kolínská k hluku v Písecké bráně a úrovni jednání MČ s občany

Petra Kolínská k hluku v Písecké bráně a úrovni jednání MČ s občany Interpelace Petry Kolínské na téma "hluk v Písecké bráně a úrovni jednání MČ s občany ze dne 9. listopadu 2007.
celý článek >> Autor: Petra Kolínská

Petra Kolínská k hluku v Písecké bráně - doplnění

Petra Kolínská k hluku v Písecké bráně - doplnění Doplnění interpelace Petry Kolínské ze dne 22. června 2007 na téma "Hluk v Písecké bráně" dne 21. září 2007.
celý článek >> Autor: Petra Kolínská

Petra Kolínská k pronájmu garážových stání v podzemních garážích Wuchterlova

Petra Kolínská k pronájmu garážových stání v podzemních garážích Wuchterlova Interpelace Petry Kolínské ze dne 21. září 2007 na téma pronájem garážových stání v podzemních garážích Wuchterlova.
celý článek >> Autor: Petra Kolínská

Petra Kolínská k pravomocem Zastupitelstva při změnách územního plánu

Petra Kolínská k pravomocem Zastupitelstva při změnách územního plánu Interpelace Petry Kolínské k pravomocím Zastupitelstva MČ při změnách územního plánu ze dne 21. září 2007.
celý článek >> Autor: Petra Kolínská

Martin Soukup k třídění odpadu v budovách ÚMČ

Martin Soukup k třídění odpadu v budovách ÚMČ Interpelace Martina Soukupa k třídění odpadu v budovách ÚMČ ze dne 21.září 2007.
celý článek >> Autor: Martin Soukup

Petra Kolínská k provozu provozu obřadní síně v Pelléově vile

Petra Kolínská k provozu provozu obřadní síně v Pelléově vile Interpelace Petry Kolínské k provozu obřadní síně v Pelléově vile ze dne 22. června 2007.
celý článek >> Autor: Petra Kolínská
Celkem 25 článků, zobrazeny 1 - 20
<< < 1 2 > >>