Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »
Strana zelených v Praze 6 jde do komunálních voleb s programem Kvalita života pro Prahu 6 a se šťastným číslem 7
Tisková zpráva ze dne 8. října 2006
Strana zelených, která získává u občanů České republiky důvěru díky své konzistentnosti a korektnosti, vstupuje do volebního boje na Praze 6 s programovými prioritami zaměřenými na kvalitu života v širším slova smyslu. Její program znamená skutečnou občanskou alternativu.

Stranu zelených v Praze 6 povede do obecních voleb JUDr. Martin Soukup, advokát a předseda základní organizace SZ v Praze 6.

Na dalších místech kandidátky figurují: Petra Kolínská, pražská předsedkyně Strany zelených a jednička pro volby do zastupitelstva hl.m. Prahy, Ján Stískala, stavební inženýr, Petr Hrdina, ekolog a centrální volební manažer Strany zelených, Hana Palesová, filoložka a členka občanského sdružení Puškinovo náměstí, Borjanka Štůlová, manažerka a ekonomka, Martin Skalský, projektový manažer a „Medák“, manažerka Maria Galliková, právní a IT specialista Bohumír Štědroň, architekt a urbanista Ivan Lejčar nebo psycholožka a spisovatelka Ivana Janišová.

„Do zastupitelstva chci přinést odbornost, svěží vzduch, otevřenost a důraz na životní prostředí. Myslím, že je potřebné ukončit vládu velké koalice ODS a ČSSD na radnici Prahy 6“ říká lídr Strany zelených v Praze 6 Martin Soukup.

Petra Kolínská k tomu dodává: „Kandidáti Strany zelených nabízejí svoji odvahu, odborné zkušenosti a nasazení pro to, aby společně s občany vytvořili z Prahy město zdravé a přátelské s přehledným hospodařením a otevřenou radnicí. Mou osobní prioritou a tématem je doprava. V zastupitelstvu hlavního města Prahy i v Praze 6 budu usilovat o zlepšení kvality veřejné dopravy a odlehčení ulicím přeplněným auty. Mým cílem je rychlá, pohodlná
a levná veřejná doprava.“

Kontakty:
Martin Soukup, předseda organizace Strany zelených na Praze 6 a jednička na kandidátce
tel: 774 060 696
martin.soukup@zeleni.cz

Petra Kolínská, předsedkyně krajské organizace a dvojka na kandidátce
tel: 776 552 022
petra.kolinska@zeleni.cz

Ján Stískala, místopředseda organizace Strany zelených na Praze 6 a trojka na kandidátce
tel: 602 766472
jan.stiskala@zeleni.cz

Petr Hrdina, centrální volební manažer Strany zelených a čtyřka na kandidátce
tel: 777 187 500
petr.hrdina@zeleni.cz

Jan Jirka, volební manažer SZ pro Prahu 6
tel: 737 741 831
jirkj2aj@prf.cuni.cz

************************

Mezi hlavní programové priority Strany zelených v Praze 6 patří :
Praha 6 – zdravá a pohodová lokalita pro děti i dospělé
- lepší podmínky pro třídění a recyklaci odpadů a kompostování
- zákaz používání chemických pesticidů v blízkosti obytné zástavby
- energetické úspory v budovách a revitalizace panelových domů
- pro čistotu v ulicích motivační programy pro vlastníky nemovitostí
- monitorování a pravidelné informování občanů o stavu ovzduší a hluku
- postupné přetváření vnitrobloků na zahrady s koutky pro děti
- rozšiřování zelených ploch – nové parky místo vojenských prostor, konec zástavby v místech současné zeleně
- více předškolních zařízení, méně žáků ve třídách a lepší vybavení škol
- zpřístupnění školních sportovišť veřejnosti
- vznik nových dětských hřišť a zabezpečení dětských herních ploch před psy a jejich exkrementy
- dotace hudebním, výtvarným a dalším zájmovým kroužkům z rozpočtu městské části
- podpora rodinám a jednotlivcům ohroženým sociálním vyloučením

Zklidnění dopravy na Praze 6
Navrhujeme chytrá a levná řešení
- zklidnění dopravy v blízkosti škol tak, aby cesty do školy byly opravdu bezpečné
- výstavbu tramvajové trati spojující Prahu 6 a Prahu 8, vedení tramvajové trati do Suchdola po stávajících komunikacích
- co nejrychlejší dokončení severozápadní části silničního okruhu okolo Prahy ve variantě šetrné k životnímu prostředí
- zklidnění dopravy na Evropské a Vítězném náměstí převedením zátěže od Kladna a letiště na modernizovanou buštěhradskou dráhu
- výstavbu záchytných parkovišť na okraji Prahy 6 a preference rezidentů při parkování
- výstavbu bezpečných stezek pro cyklisty
- zastavení výstavby kapacitních průtahů Prahou 6 (Břevnovská radiála, Městský okruh)

Otevřená radnice
Rozhodování občanů o budoucnosti Prahy 6 nekončí volbami. Chceme dát prostor občanským sdružením a všem aktivním a iniciativním lidem. K moderní radnici patří protikorupční strategie. Budeme proto prosazovat:
- veřejná jednání Rady, komisí a výborů
- rozšíření úředních hodin úřadů městské části i na pozdní odpoledne a večer
- informační tabule o službách městské části v metru a na zastávkách MHD
- radniční noviny s dostatkem prostoru pro opozici a občanské iniciativy
- etický kodex zastupitele
- zveřejnění soupisu nemovitého majetku na webových stránkách a informace o jeho využití
- na internetu přístupnou evidenci smluv

Zachování a podpora atmosféry čtvrtí Prahy 6
Necitlivá výstavba komerčních komplexů a zničení památkově chráněných domů ve Starých Střešovicích a na Břevnově se už nesmí opakovat. Zasadíme se o:
- přísnou ochranu kulturního a památkového dědictví (Staré Střešovice, Břevnov, Hanspaulka)
- podporu experimentální a alternativní kultury včetně pouličního umění
- podpora a znovuoživení sítě kulturních zařízení
- vymístění vojenských útvarů z okolí Vítězného náměstí a ulice Svatovítské a využití území pro rekreaci, sport, kulturu bydlení a nákupy
- vybudování kulturně-sportovní stezky po Praze 6
- propagaci zajímavostí Prahy 6 (informační tabule a propagace na letišti, na zastávkách MHD a ve stanicích metra)


tisk článku tisk     uložení článku uložit     odeslání článku emailem odeslat emailem     diskuze k článku diskuze k článku (0)