Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »
Vítězné náměstí – křižovatka nebo živý veřejný prostor?
V první polovině roku jsme věnovali nejvíce pozornosti dění na Vítězném náměstí. Zastupitelé se na žádost 900 občanů zabývali v červnu jeho budoucností, a to s překvapivým závěrem – nebylo přijato žádné usnesení.

Zelení navrhli, aby radnice zveřejnila podrobné informace o současných i dříve zvažovaných projektech připravovaných na Vítězném náměstí a v jeho okolí a všechna stanoviska městské části k těmto projektům. Tento požadavek koalice ODS a ČSSD odmítla.

Dále jsme navrhli, aby radnice zpracovala koncepci rozvoje Vítězného náměstí a jeho okolí s důrazem na veřejně prospěšné funkce nové zástavby a tuto koncepci projednala s potenciálními investory, majiteli pozemků, odbornou i laickou veřejností. Ani tento návrh ODS a ČSSD nepodpořila. Klíčový požadavek petice podpořený 900 občany – zpracování regulačního plánu – také nebyl schválen.

Velká koalice navrhla usnesení, podle něhož není účelné a smysluplné zahájit práce na zpracování, projednání a schválení nového regulačního plánu s tím, že zásady regulace budou součástí připravovaného Metropolitního plánu HMP.  Ani toto usnesení však nezískalo potřebnou podporu.

  • Návrh usnesení
  • Video záznam z projednání Výzvy občanů ke koncepci rozvoje Vítězného náměstí a jeho okolí a k pořízení regulačního plánu

Úsilí o přeměnu Kulaťáku na opravdové náměstí nekončí – oslovíme primátora Hudečka, vlastníky dotčených pozemků - vysoké školy i developera, který chystá zástavbu předpolí vysokých škol.Anketa
Se kterým z developerských projektů v okolí Vítězného náměstí nejvíce nesouhlasíte?
Celkem hlasovalo: 777
Ostatní články v rubrice