Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »


Výzva Zastupitelstvu Městské části Praha 6 - Vítězné náměstí pro občany!
Výzva ke svolání mimořádného Zastupitelstva Městské části Praha 6, které iniciuje veřejnou debatu o budoucnosti Vítězného náměstí a schválí podnět k pořízení regulačního plánu pro tuto lokalitu.

My, níže podepsaní a podepsané, nesouhlasíme se současným způsobem přípravy
a schvalování developerských projektů na Vítězném náměstí a v jeho okolí. Obáváme se, že Vítězné náměstí bude zastavěno nekoncepčně a z nových staveb budou mít prospěch pouze soukromí investoři. Považujeme za důležité, aby výstavbě v centru městské části Praha 6 předcházela veřejná diskuse, aby výstavba měla jasně stanovené nepřekročitelné limity a byla zajištěna pestrost funkčního využití nové výstavby.

 My, níže podepsaní a podepsané, proto žádáme Zastupitelstvo Městské části Praha 6, aby v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, § 8, odst. c:

  1. Projednalo a zveřejnilo na internetových stránkách a v novinách městské části podrobné informace o současných i dříve zvažovaných projektech připravovaných na Vítězném náměstí a v jeho okolí a všechny dostupné podklady a stanoviska městské části k těmto projektům.
  2. Iniciovalo veřejné projednání záměrů s potenciálními investory, odborníky a občany Prahy 6.
  3. Připravilo a projednalo koncepci rozvoje Vítězného náměstí a jeho okolí s důrazem na veřejně prospěšné funkce nové zástavby.
  4. Schválilo podnět městské části k pořízení regulačního plánu pro území Vítězného náměstí a jeho bezprostřední okolí a předložilo jej Zastupitelstvu hlavního města Prahy. 

 

Jméno a příjmení

Adresa trvalého bydliště

Podpis

Mail (nepovinný)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6