Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »


O budoucnosti Vítězného náměstí rozhodnou zastupitelé na konci června

Celkem přes 900 obyvatel Prahy, z toho 800 občanů Prahy 6, podpořilo výzvu ke svolání mimořádného zastupitelstva MČ Praha 6 s cílem projednat budoucnost Vítězného náměstí.

Praha, 18. 6. 2013

Celkem 800 občanů Prahy 6 svým podpisem vyjádřilo nesouhlas se současným
způsobem přípravy a schvalování developerských projektů na Vítězném náměstí a v jeho okolí. Obávají se, že Vítězné náměstí bude zastavěno nekoncepčně a z nových staveb budou mít prospěch pouze soukromí investoři.

Celkem 800 občanů Prahy 6 považuje za důležité, aby výstavba měla jasně stanovené
nepřekročitelné limity a byla zajištěna pestrost funkčního využití.

Celkem 800 občanů Prahy 6 požaduje, aby městská část na internetových stránkách a
v novinách městské části zveřejnila podrobné informace o současných i dříve
zvažovaných projektech připravovaných na Vítězném náměstí a v jeho okolí a všechna
stanoviska městské části k těmto projektům.

Celkem 800 občanů Prahy 6 požaduje veřejné projednání záměrů s potenciálními
investory, odborníky a občany Prahy 6.

Celkem 800 občanů Prahy 6 požaduje, aby zastupitelstvo městské části připravilo a
projednalo koncepci rozvoje Vítězného náměstí a jeho okolí s důrazem na veřejně
prospěšné funkce nové zástavby.

Celkem 800 občanů Prahy 6 požaduje, aby zastupitelstvo schválilo podnět městské
části k pořízení regulačního plánu pro Vítězné náměstí a jeho bezprostřední okolí a
předložilo jej Zastupitelstvu hlavního města Prahy.

  • PŘIJĎTE SE I VY PODÍVAT V PÁTEK 28. 6. 2013, JAK ZASTUPITELÉ NALOŽÍ S OBČANSKOU VÝZVOU 
  • O VÍTĚZNÉM NÁMĚSTÍ BUDE ZASTUPITELSTVO JEDNAT V SÁLE ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI CCA  OD 17 HODIN
  • DO DEBATY SE MŮŽE ZAPOJIT KAŽDÝ OBČAN PRAHY 6
  • POZVĚTE NA JEDNÁNÍ SVÉ ZNÁMÉ A SOUSEDY – HLAS OBČANŮ MUSÍ BÝT SLYŠET
  • SVŮJ NÁZOR NA BUDOCNOST VÍTĚZNÉHO NÁMĚSTÍ MŮŽETE ŘÍCI I V BODU INTERPELACE – TEN ZAČÍNÁ VE 14 HODIN

Přílohy:

  1. Návrhy usnesení a důvodová zpráva k bodu „Projednání Výzvy občanů ke koncepci rozvoje Vítězného náměstí a jeho okolí a k pořízení regulačního plánu pro Vítězné náměstí a jeho bezprostřední okolí“
  2. Příloha č. 1: Vítězné náměstí – historie vizí, plánů a regulací
  3. Příloha č. 2: Vítězné náměstí – dopravní situace (současnost a výhled)
  4. Příloha č. 3: Výzva Zastupitelstvu Městské části Praha 6: Vítězné náměstí pro občany!

V Londýně dokázali proměnit přetíženou křižovatku Trafalgar Square v živé náměstí.
Změna je možná i na Vítězném náměstí v Praze.