Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »


Příprava metropolitního plánu – příležitost i hrozba
Zastupitelé Strany zelených na Praze 6 vítají, že návrh zadání metropolitního plánu projedná zastupitelstvo Prahy 6. Klub zelených při něm bude požadovat doplnění návrhů formulovaných komisí územního rozvoje a komisí strategického rozvoje.

Tisková zpráva zastupitelů Strany zelených na Praze 6 ze dne 10. 4. 2013.

„Návrh zadání je psán nesrozumitelným jazykem, nejprve proto bude potřeba vyjasnit terminologii. Zásadní pak je dát dost prostoru konzultacím s veřejností a seriózní a podrobné debatě s městskými částmi. Plán musí vznikat na základě široké diskuse a dohody, bude tu totiž déle než současné vedení města,“ uvedla Petra Kolínská, zastupitelka MČ Prahy 6.

Město je složitý organismus, v němž se střetává mnoho zájmů a očekávání. Kvalitní plán může z Prahy udělat město pro lidi, špatný plán může naopak urychlit úpadek, který nyní ve hlavním městě zažíváme.

Zelení na zastupitelstvu navrhnou doplnit stanovisko připravené odbornými komisemi o následující body:

  • V požadavcích na koncepci rozvoje je potřeba změnit priority rozvoje dopravní infrastruktury s důrazem na veřejnou dopravu, železnici, cyklistickou dopravu i dopravu pro pěší. V případě ruzyňského letiště je prioritou stanovení závazných maximálních limitů využití území. Bez celostátní koncepce udržitelného rozvoje letecké dopravy v ČR není budování nových drah žádoucí.
  • Již v návrhu zadání chceme pojmenovat, jak se budou určovat priority územního rozvoje,  pokud dojde ke střetu různých zájmů.
  • Změnit návrh tak, aby nenadřazoval ochranu soukromého vlastnictví nad ochranu životního prostředí.
  • Klíčové je zapojení veřejnosti do přípravy plánu.

„Sestavit životaschopný územní plán není možné bez jasné a široce sdílené vize budoucí podoby města, která ale neexistuje. Před ponořením se do příprav územního plánu potřebujeme formulovat strategický plán Prahy a diskutovat o něm. V tomto vedení města zaspalo a paralelní příprava obou zásadních dokumentů není dobrým začátkem,“ uvedl Antonín Nechvátal, zastupitel Městské části Praha 6.

Kontakt:
Mgr. Petra Kolínská
zastupitelka MČ Praha 6
776 55 20 22; petra.kolinska@zeleni.cz

MUDr. Antonín Nechvátal
zastupitel MČ Praha 6
774 077 650; anechvatal@email.cz