Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »
14. prosinec: 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6
Dne 14. 12. 2012 se od 14:00 koná 15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6 na UMČ Praha 6, Čs. armády 23, 6. patro - jednací sál ZMČ.

Návrh programu 15. zasedání ZMČ dne 14. 12. 2012

Pevný bod Interpelace od 17:00 h.

 1. Návrh na zvolení přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6
 2. Návrh na svěření pozemku parc. č. 4287 k.ú. Dejvice od hl. m. Prahy
 3. Uzavření splátkové dohody s paní Puškovovou
 4. Uzavření splátkové dohody s paní Radostovou
 5. Uzavření splátkové dohody s paní Mezerovou
 6. Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na prodej 15 bytových jednotek za nejvyšší nabídku
 7. Přidělení grantů v programu na podporu školství "Otevřený svět“ pro rok 2012 v oblasti 2.A
 8. Poskytnutí peněžitých darů neuvolněným členům ZMČ Praha 6 ve II. pololetí roku 2012
 9. Stanovení paušální hodinové částky pro poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce pro rok 2013
 10. Poskytnutí finančního příspěvku o. s. 3 P (Podpora Pomoc Pomůcky)¨
 11. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 6 v roce 2012 a plán činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 6 na rok 2013
 12. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 6 za rok 2012 a plán činnosti pro rok 2013
 13. Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2013
 14. Rozpočtový výhled Městské části Praha 6 na léta 2014-2018
 15. Zajištění služby tísňové péče pro seniory v roce 2013
 16. Poskytnutí finančního příspěvku Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského  a Domovu sv. Karla Boromejského na rok 2013
 17. Uzavření smlouvy o poskytování lůžkové sociálně ošetřovatelské péče občanům Prahy 6 na rok 2013 s Domovem sv. K. Boromejského


Anketa
Se kterým z developerských projektů v okolí Vítězného náměstí nejvíce nesouhlasíte?
Celkem hlasovalo: 777
Ostatní články v rubrice