Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »


9. listopad: 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6
Dne 9.11. 2012 se od 14:00 koná 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6 na UMČ Praha 6, Čs. armády 23, 6. patro - jednací sál ZMČ.
 1. Volba přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6
 2. III. rozpočtová opatření Městské části Praha 6 na rok 2012
 3. Schválení nabyvatelů a kupních cen bytových jednotek prodávaných v souladu s usnesením ZMČ Praha 6 č. 184/12 ze dne 20.04.2012
 4. Odkoupení pozemků parc. č. 893/8, 900/1, 900/2 k. ú. Břevnov
 5. Svěření pozemků parc. č.  1739/67 - 1739/77 k. ú. Ruzyně
 6. Svěření  částí pozemku parc. č. 1274 k. ú. Dejvice
 7. Prodej pozemků v  k.ú. Ruzyně a k.ú.  Liboc společnosti Český Aeroholding a.s.
 8. Odnětí oprávnění hospodařit se svěřeným pozemkem parc. č. 1364/3  k. ú. Bubeneč a částí pozemku parc. č. 3617/2 k. ú. Břevnov
 9. Odnětí oprávnění hospodařit se svěřeným pozemkem parc. č. 4173/1 k. ú. Dejvice
 10. Odnětí oprávnění hospodařit se svěřeným pozemkem  parc. č. 612 a částmi pozemku parc. č. 611/1 (rybník Kajetána) v k. ú. Břevnov
 11. Uzavření Dohody o zrušení Kupní smlouvy č. S 452/2011/OSOM
 12. Snížení splátek a uzavření nové splátkové dohody
 13. Prominutí dluhu na nájemném a službách s nájmem bytu spojených
 14. Neprominutí zbytku smluvní pokuty
 15. Neprominutí dluhu na nájemné a službách s nájmem bytu spojených
 16. Poskytnutí finančního daru Domovu Svaté rodiny, Libocká 43/6, Praha 6
 17. Zásady poskytování výpomoci sociálně potřebným občanům MČ Praha 6 na úhradu deregulovaného nájemného - ukončení
 18. Přidělení  památkového grantu pro rok 2012
 19. Rozdělení finančních prostředků tělovýchovným jednotám a sportovním klubům na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže v Praze 6
 20. Jmenování pracovní skupiny ad hoc pro navržení dalšího nakládání se SNEO, a.s
 21. Volba tajemníka Redakční rady časopisu "Šestka"

-   pevný bod Interpelace je zařazen na 17:00 hod.