Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »


Zelení: nedostatek míst ve školkách? Řešení existuje!
Každé dítě, které má trvalý pobyt na Praze 6 a dosáhne k 1. září věku tří let má mít možnost navštěvovat veřejnou mateřskou školku. Zelení nabízejí pomoc rodičům, kteří nenašli pro své dítě volné místo.
Každý rok řeší tisíce domácností na Praze 6 otázku, jak skloubit péči o předškolní děti s profesním životem a dalšími závazky. Městská část sice není pasivní, přesto se ani v tomto roce pro některé děti místo ve školce nenašlo, ačkoli splnily 2 základní podmínky – trvalé bydliště na Praze 6 a dovršení 3 let věku. Minulý rok zůstalo před branami školek 150 dětí, letošní bilance dosud nebyla zveřejněna. 

Strana zelených na Praze 6 považuje za důležité umožnit všem oprávněným zájemcům umístit dítě do veřejné mateřské školky, a to nejen s ohledem na profesní život rodičů, ale zejména s ohledem na potřebu dítěte rozvíjet sociální dovednosti v dětském kolektivu pod odborným vedením. 

Zelení nevidí řešení ani v plošném navyšování počtu dětí ve třídách, ani posílání dětí do soukromých školek.
  
Zelení navrhují i konkrétní řešení:
  • vytvoření přípravných tříd pro děti, které mají odložený nástup do základní školy o jeden rok 
  • na vhodných pozemcích vystavět na přechodnou dobu tzv. mobilní školky
  • na základě přesných statistik a prognóz vypracovat min. šestiletý plán rozvoje mateřských školek a základních škol prvního stupně.
V Praze dne 18. 5. 2012 

Kontakt:
Mgr. Pavla Ducháčková Chotková, členka SZ na Praze 6
(pavla.duchackova-chotkova@zeleni.cz, 608 260 230)

Záštitu nad kampaní převzal MUDr. Antonín Nechvátal, zastupitel MČ Praha 6 a předseda SZ v Praze 6