Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »


20. duben: 11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6
Dne 20. 4. 2012 se od 14:00 koná 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6 na UMČ Praha 6, Čs. armády 23, 6. patro - jednací sál ZMČ.
 Návrh programu 11. zasedání ZMČ dne 20.04.2012 
 1. Prodej pozemků parc. č. 883 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 884 zahrada, vše v k.ú. Bubeneč vlastníkům jednotek v domě č.p. 264, Jaselská 14, Praha 6
 2. Prodej id. 1/2 pozemku parc.č. 1527/8 k.ú. Bubeneč
 3. Prodej id. 792/14790 pozemku parc.č. 1484 k.ú. Bubeneč
 4. Změna prohlášení vlastníka pro dům č.p. 1717 ul. Zelená 6/Na Dionysce 36, v k.ú. Dejvice, Praha 6
 5. Změna prohlášení vlastníka k budově č.p. 725, Verdunská 23, v k.ú. Bubeneč, Praha 6
 6. Prodej pozemků parc.č. 1343/2 , 1343/4, 1343/3, 1343/1, k.ú. Bubeneč, družstvu vlastníků domu čp. 477 POHODA
 7. Prodej dvou nebytových jednotek na základě výběrového řízení
 8. Uzavření splátkové dohody s paní  Dvořákovou
 9. Uzavření splátkové dohody s paní  Práškovou
 10. Uzavření splátkové dohody s paní Jiráskovou
 11. Uzavření splátkové dohody s paní Pavličkovou
 12. Prominutí smluvní pokuty a úroků z prodlení paní Klemové
 13. Nesouhlas s odložením splácení dluhu na nájemném a službách s nájmem bytu spojených paní Malátové
 14. Poskytnutí finančního příspěvku na provoz Městské knihovny v Praze - pobočka Dejvice
 15. Zpráva Policie ČR - OŘ Praha I o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 6 za rok  2011 a Zpráva o výsledné činnosti Městské policie - OŘ Praha 6 za rok 2011