Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »
Petr Hrdina ke Key Investments
Vloni v červnu jsme se sešli z iniciativy opozičních stran a Strany zelených, TOP 09 a komunistů na mimořádném jednání zastupitelstva ke kauze Key Investments. Hlavním důvodem pro svolání byla nespokojenost s tím, jak vládnoucí ODS a ČSSD situaci řeší, resp. podle našeho názoru neřeší – neřešila.

Zástupci opozice na červnovém jednání předložili návrh usnesení, koalice jej odmítla a předložila a schválila svůj vlastní návrh. Zelení toto usnesení nepodpořili. Považovali jsme jej mj. za příliš vágní, neurčité, mírné. Ale i toto mírné usnesení vedení radnice podle mého názoru prakticky ignoruje.
Připomeňme si schválené usnesení alespoň v krátkosti. Zastupitelstvo konstatovalo, že Key Investments porušila vzájemnou smlouvu a vystavila tím městskou část riziku možné finanční ztráty v budoucnosti. Zastupitelstvo se domnívá, že Česká národní banka nedostatečně kontrolovala činnost Key Investments. Zastupitelstvo souhlasilo s tím, aby městská část podnikla všechny potřebné právní kroky včetně žalob a vyčlenila pro tyto potřeby pět mil. korun. Zastupitelstvo pak dále souhlasilo s tím, aby městská část spolupracovala s dalšími městy a obcemi České republiky, podvedenými klienty Key Investments. Zastupitelstvo uložilo předsedovi finančního výboru zřídit expertní skupinu, která v termínu do konce září 2011 zpracuje komplexní návrh koncepce dalšího nakládání s volnými finančními prostředky městské části a předloží jej k projednání zastupitelstvu. A na závěr – zastupitelstvo uložilo radě informovat zastupitelstvo o dalším vývoji situace a uskutečněných opatřeních.
 Jaké je tedy plnění tohoto usnesení? Vezmu to od konce: Rada má informovat zastupitelstvo o dalším vývoji. Nejsem si vědom žádného materiálu, který by rada předložila zastupitelstvu s informací o vývoji kolem Key Investments.
Expertní skupina. Předseda finančního výboru založil pracovní skupinu, která se sešla a začala řešit uložený komplexní návrh koncepce nakládání s volnými prostředky Prahy 6. Zastupitelstvo bylo o činnosti této pracovní skupiny informováno v září, finanční výbor pak ústně ještě na jednání v říjnu. Od té doby nic. Finanční výbor se už ani neschází pravidelně, jak prosincové, tak i lednové jednání bylo zrušeno. Už půl roku jsme po termínu a já se tedy ptám, kdy bude tento materiál zastupitelstvu předložen.
 Ke spolupráci s dalšími městy a obcemi bych se chtěl zeptat, která města a obce Praha 6 oslovila. Nebo to bylo tak, že paní starostka pouze odpověděla na dopis Sokolova? Poznámka na okraj – proč není odpověď městu Sokolov zveřejněna na internetových stránkách, když je tam zveřejněný dopis Sokolova? Podotýkám, že oba dopisy jsme jako zastupitelstvo brali na vědomí. S kterými dalšími municipalitami se vedení radnice domlouvalo na společném postupu vůči Key Investments? Byla ta aktivita vybudování jakési koalice proti Key Investments myšlena vážně, nebo to byl jen zastírací manévr v danou chvíli?
Česká národní banka. Jaké kroky podniklo vedení radnice vůči České národní bance, na kterou koalice ODS a ČSSD svalovala velkou část své viny?
A na závěr. Zastupitelstvo v červnu v neposlední řadě souhlasilo s tím, aby Praha 6 podnikla všechny potřebné právní kroky včetně žalob. Jaké právní kroky Praha 6 skutečně podnikla a kolik z těch pěti mil. korun již bylo čerpáno? A proč Praha 6 nepodala žalobu na Key Investments? Připomínám, že méně postižená, co se týče výše nedobytných financí, městská část Praha 10 žalobu podala již v květnu loňského roku bezprostředně poté, kdy Key Investments ukončila svou činnost obchodníka s cennými papíry.

Předem děkuji za odpovědi.

Interpelace na ZMČ ze dne 24.2.2012