Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »
24. únor: 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6
Dne 24. 2. 2012 se od 14:00 koná 10. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 6 na UMČ Praha 6, Čs. armády 23, 6. patro - jednací sál ZMČ.
Návrh programu:

Pevný bod interpelace v 17,00 hod.
 1. Návrh na zvolení přísedícím Obvodního soudu pro Prahu 6
 2. Zrušení usnesení ZMČ Praha 6 č. 480/09 ze  dne 24.04.2009
 3. Změna přílohy usnesení ZMČ Praha 6 č. 49/11 - změna nabyvatele bytové jednotky č. 530/7, Evropská 26, k.ú. Dejvice
 4. Prodej nebytové jednotky na základě výběrového řízení 
 5. Uzavření dohody o narovnání k pozemku parc.č. 1271 k.ú. Liboc
 6. Potvrzení platnosti prodeje bytových jednotek podle usnesení ZMČ č. 154/03 ze dne 7.11. 2003
 7. Změna prohlášení vlastníka budovy č.p. 2080,2081,2082,2083,2084,2085 ul. Banskobystrická v k.ú. Dejvice
 8. Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o výstavbě bytových jednotek v domě č.p. 280 Mařákova 6 v k.ú. Dejvice 
 9. Schválení Smlouvy o výstavbě v domě č.p. 707 Zikova 7 v k.ú. Dejvice 
 10. Schválení Smlouvy o výstavbě v domě č.p. 532 Thákurova 6 v k.ú. Dejvice 
 11. Uzavření Smluv o převodu a Změn prohlášení vlastníka pro domy č.p. 851, č.p. 861 a č.p. 862, vše v k.ú. Ruzyně, Praha 6
 12. Uzavření splátkové dohody 
 13. Prominutí dluhu na nájemném a službách s nájmem bytu spojených 
 14. Grantové řízení "Zdravá Šestka 2012"  - přidělení  finančních prostředků na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování
 15. Přidělení grantů v oblasti zájmových aktivit pro rok 2012
 16. Přidělení grantů v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb pro rok 2012
Různé:
a)  Informativní zpráva o činnosti Rady MČ Praha 6 za období  09/2011 - 12/2011
 


Anketa
Se kterým z developerských projektů v okolí Vítězného náměstí nejvíce nesouhlasíte?
Celkem hlasovalo: 777
Ostatní články v rubrice