Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »
Antonín Nechvátal o Praze 6
Krásná a zelená. Rozkládá se od Bílé Hory po Šárecké údolí na 42 kilometrech čtverečních. Obývá ji 100 tisíc obyvatel a patří tak do první desítky měst v české republice. Na jejím území se nacházejí hodnoty přírodní, historické i postmateriální, které je třeba respektovat a zohlednit při jejím rozvoji.
Občané a občanky Prahy 6 projevili ve volbách do zastupitelstva městské části svoji vůli a důvěru. Následně vznikla vládnoucí koalice ODS a ČSSD. Více než třetina zastupitelů a zastupitelek - 16 - je v opozici. Opakovaně jsme projevili zájem o zajištění odpovídajícího zázemí pro práci pro Prahu 6. Za rok se nepodařilo ničeho dosáhnout. Praha 6 potřebuje plnohodnotné zastoupení jejích obyvatel.

Časopis Šestka a další radniční média slouží k PR vedení radnice a neposkytují prostor opozici. Není zde možné uplatnit kritické ani kreativní náměty. Tato média zůstávají uzavřena i občanské veřejnosti. Nebylo možné ani představit zvolené zastupitele a zastupitelky. Řada témat proběhla celostátními médii, ale neobjevila se v Šestce – koupaliště Tichá Šárka, Multifunkční operační středisko Malovanka, Strnadovy zahrady, Veleslavín a další. Zprávy o setkáních s občany nereflektují množství velmi kritických názorů /např. ve Střešovicích k Petynce, Trianglu a celému okolí Malovanky. Na publikované úřední desce se objevují zprávy o bytech a umístění kontejnerů, ale nejsou zde informace o velmi významných územních řízeních /např. k nástavbě bělohorského Kauflandu, jeho rozšiřování v Podbabě i k bytovým domům na Závěrce/. Toto limituje informovanost veřejnosti a možnosti jejího zapojení. Musím upozornit na připravovanou legislativní úpravu radničních periodik, která má vstoupit v platnost v příštím roce a která zajistí proporcionální prostor i opozici. Objektivnost, otevřenost a transparentnost jsou nezbytné nejen pro budoucnost časopisu Šestka, ale i pro vedení městské části. Předložili jsme k tomuto celou řadu návrhů. Praha 6 potřebuje otevřenou, transparentní a odpovědnou radnici.

V oblasti environmentální byla v posledních týdnech na prvním místě týdnech smogová situace. Měřící stanice Veleslavín Českého hydrometeorologického ústavu opakovaně zaznamenávala výrazně zvýšené koncentrace imisí, násobně překračující limity. Hodnoty polétavého prachu při normě 50 mikrogramů na metr krychlový dosahovaly hodnot nad 300 mikrogramů a ČHMÚ označil stav za velmi špatný. Množství smogu se přiblížilo k nejvyšším hodnotám naměřeným v posledních dnech v Moravskoslezském kraji, kde bývá znečištění nejhorší. Občané žádné informace od radnice nezískali.  Zajištění kontinuálního monitoringu imisí a analýzy proběhlé smogové situace považuji za velmi důležité. Je potřebné, vzhledem k poloze a zdrojům emisím z dopravy, zajistit měření na Malovance, kde o to obyvatelé a zastupitelé dlouhodobě usilují a v Dejvicích. Je nutné reagovat. Praha 6 potřebuje informace o životním prostředí a adekvátní reakce na ně.

V oblasti rozvoje území/územního rozvoje proběhly návrhy změn územního plánu tzv. celoměstsky významných změn i celé řady jiných, které projednala pouze komise územního rozvoje a následně je odsouhlasila rada městské části. Nebyly ani představeny a diskutovány na zastupitelstvu. Dlouhodobě vyzýváme ke zveřejnění všech návrhů na změny územního plánu včetně dokumentace a jejich projednání s veřejností. Občané také nemají přístup na jednání komisi, o který žádají. Městská část by měla umět obhájit své zájmy při územních řízeních. Bývají řešeny jednotlivé situace v území - neexistují ale koncepce rozvoje Prahy 6, které by byly veřejností akceptované. Veřejnost má velký zájem o územní rozvoj Prahy 6 a chce se na něm podílet. Praha 6 potřebuje koncepční a přiměřený rozvoj za účasti občanské veřejnosti.
 
Praha 6 potřebuje Demokracii, Koncepce a Odpovědnost.


Anketa
Se kterým z developerských projektů v okolí Vítězného náměstí nejvíce nesouhlasíte?
Celkem hlasovalo: 777