Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »
16. prosinec: 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6
Dne 16. 12. 2011 se od 14:00 koná 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6 na UMČ Praha 6, Čs. armády 23, 6. patro - jednací sál ZMČ.

Návrh programu:

Zahájení jednání

Pevný bod od 17.00 hod. - Interpelace a dotazy občanů

 1. Rozpočet MČ Praha 6 na rok 2012
 2. Rozpočtový výhled Městské části Praha 6 na léta 2013 - 2017 - Ing. Kousalíková
 3. II. Rozpočtová opatření Městské části Praha 6 na rok 2011
 4. Prodej pozemku parc.č. 1620 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc.č. 1621 zahrada, vše v k.ú. Bubeneč, Bytovému družstvu M.J.Lermontova 23
 5. Prodej pozemku parc.č. 1191 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Bubeneč Družstvu DOMOV
 6. Prodej dvou nebytových jednotek na základě výběrového řízení
 7. Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na prodej pěti bytových jednotek
  za nejvyšší nabídku
 8. Schválení prodeje dvou bytových jednotek ve výběrovém řízení za nejvyšší nabídku formou elektronické aukce
 9. Změna v usnesení ZMČ Praha 6 č. 711/10 ze dne 01.10.2010 k Potvrzení platnosti rozhodnutí o prodeji bytových jednotek a pozemků podle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění
 10. Změna přílohy usnesení ZMČ Praha 6 č. 369/08 ze dne 19.9.2008 - změna nabyvatele pozemku parc. č. 598/3 k.ú. Vokovice
 11. Uzavření dohody o narovnání k části pozemku parc.č. 4111/1 k.ú. Dejvice
 12. Schválení uzavření smlouvy o výstavbě v domě č.p. 689 Na Hutích 6, k.ú. Dejvice
 13. Odejmutí oprávnění hospodařit s majetkem svěřeným MČ Praha 6 - veřejné osvětlení novostavby mateřské školy Velvarská, k.ú. Dejvice
 14. Uzavření splátkové dohody s panem Gajdůškem
 15. Uzavření splátkové dohody s manželi Klejnovými
 16. Uzavření splátkové dohody s paní Badžovou
 17. Uzavření splátkové dohody s paní Peškovou
 18. Zajištění služby tísňové péče pro seniory v roce 2012
 19. Uzavření smlouvy o poskytování lůžkové sociálně ošetřovatelské péče
  občanům Prahy 6 na rok 2012 s Domovem sv. Karla Boromejského
 20. Poskytnutí finančního příspěvku Nemocnici Milosrdných sester sv.Karla Boromejského, o.s. Hospic Štrasburk, Domovu sv. Karla Boromejského na rok 2012
 21. Rozdělení finančních příspěvků na opravu a údržbu církevních památek na území Městské části Praha 6
 22. Rozdělení finančních příspěvků sportovním oddílům a jednotám za významné úspěchy na celorepublikové či celopražské úrovni
 23. Poskytnutní peněžitých darů neuvolněným členům ZMČ Praha 6 v II. pololetí roku 2011
 24. Změna textu Prohlášení  příjemce veřejných prostředků (majetku ve vlastnictví MČ Praha 6) z řad zastupitelů MČ Praha 6 - Bc. Ayeboua /zpracovatel: pí Gušlbauerová/
 25. Změna tajemníka Redakční rady časopisu "Šestka"
 26. Stanovení paušální hodinové částky pro poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 6, s výkonem funkce člena - odborníka výboru ZMČ Praha 6, komise RMČ Praha 6 či pracovní skupiny RMČ Praha 6 pro rok 2012
 27. Zpráva  o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 6 v roce 2011 a plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2012
 28. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 6 v roce 2011 a plán činnosti Finančního výboru  na rok 2012


Anketa
Se kterým z developerských projektů v okolí Vítězného náměstí nejvíce nesouhlasíte?
Celkem hlasovalo: 777
Ostatní články v rubrice