Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »
Antonín Nechvátal ke změnám územního plánu
Paní starostko, obracím se na vás ohledně území naší městské části. Realita ukazuje stále stoupající zájem občanů a veřejnosti o území Prahy 6 a jeho budoucnost. Citlivost občanů začíná již od drobných zásahů na veřejném prostoru, jak se krásně ukázalo při řešení křižovatky na náměstí Před Bateriemi.

Současné vedení městské části nedostatečně komunikuje s občany a neprojednává s veřejností své záměry. Koncem července, konkrétně 27., proběhlo jednání komise územního rozvoje, jednak vlna takzvaně celoměstsky významných změn územního plánu, jednak další návrhy na změny využití území Prahy 6. Ze 4 celoměstsky významných změn byl v rámci komise plný souhlas pouze u řešení křižovatky u Přední Kopaniny. Opozice nepodpořila návrhy na změnu územního plánu v Sedlci a ve Strnadových zahradách. Změnu u Malovanky spojenou s multifunkčním operačním střediskem odmítla celá komise územního rozvoje. Následně proběhlo 11. 8. jednání rady městské části, které přijalo usnesení č. 733/11, kde byly všechny 4 celoměstsky významné změny všemi přítomnými odsouhlaseny s jedinou podmínkou, a to využitím území v Sedlci pro kategorii D.

Chci vás tímto požádat o vysvětlení. Proti těmto třem změnám byly občanskými sdruženími organizovány petice. Petici proti multifunkčnímu středisku Malovanka podepsalo více než 600 občanů. Není dosud patrné, že by vedení městské části nějakým způsobem veřejně reagovalo na podněty veřejnosti. Časopis Šestka referoval zcela jednostranně. Kritické články se objevily v celostátních médiích. Vyzývám ke kompletnímu zveřejnění všech nových návrhů změn územního plánu Prahy 6 a k jejich veřejnému projednání.

Paní starostko, zelení dlouhodobě požadují veřejná projednávání všech záměrů.

Paní starostko, rozhodování občanů nekončí volbami. Děkuji za odpovědi.Anketa
Se kterým z developerských projektů v okolí Vítězného náměstí nejvíce nesouhlasíte?
Celkem hlasovalo: 777