Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »
23. září: 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6
Dne 23. 9. 2011 se od 14:00 koná 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6 na UMČ Praha 6, Čs. armády 23, 6. patro - jednací sál ZMČ.

Návrh programu:

Zahájení jednání

Pevný bod od 17.00 hod. - Interpelace a dotazy občanů

 1. Návrh na zvolení přísedících Obvodního soudu pro Prahu 6
 2. Zpráva o plnění rozpočtu Městské části Praha 6 za 1. pololetí roku 201
 3. I. rozpočtová opatření Městské části Praha 6 na rok 2011
 4. Prodej pozemků parc.č. 1281/59 zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 1281/58 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Vokovice, BD Syrská 585,586
 5. Změna části usnesení ZMČ Praha 6 č. 724/10 ze dne 1.10.2010
 6. Změna části usnesení ZMČ Praha 6 č. 725/10 ze dne 1.10.2010
 7. Prodej pozemků parc.č. 1500 zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 1501 zahrada, k.ú. Bubeneč, společnosti "Terronská 44 s.r.o."
 8. Prodej pozemku parc.č. 473/70 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Veleslavín, BD Křenova 10  
 9. Majetkové vypořádání pozemku parc.č. 3071/3, k.ú. Dejvice
 10. Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o finančním vypořádání s Městskou částí Praha -
 11. Přední Kopanina Poskytnutí finančního příspěvku na provoz Městské knihovny v Praze - pobočka Dejvice
 12. Poskytnutí finančního příspěvku o.p.s. Pelleova vila
 13. Poskytnutí finančního příspěvku Auto klubu Markéta
 14. Uzavření splátkové dohody s paní Hůlkovou
 15. Uzavření splátkové dohody s paní Tichou
 16. Novela jednacího řádu zastupitelstva městské části Praha 6

Různé

- Informace o provedených rozpočtových opatřeních MČ Praha 6 v roce 2011 (od 11.6.2011 do 10.9.2011)Anketa
Se kterým z developerských projektů v okolí Vítězného náměstí nejvíce nesouhlasíte?
Celkem hlasovalo: 777
Ostatní články v rubrice