Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »


Antonín Nechvátal k přírodnímu areálu Tichá Šárka
V přírodně hodnotném údolí Šáreckého potoka v Dolní Šárce bylo provozováno koupaliště nazývané Tichá Šárka nebo také Šatovka. Areál přírodního koupaliště byl rozhodnutími ministerstva financí z roku 2005 a 2010 určen k privatizaci.

Dne 2.5.2011 byla vyhlášena obchodní veřejná soutěž na Areál přírodního koupaliště. Petra Kolínská a já jsme otevřeným dopisem adresovaným ministrovi financí Miroslavovi Kalouskovi veřejně vyzvali ke zrušení této soutěže. Upozornili jsme na nízkou cenu, formu prodeje, ale i na možné budoucí využití pozemků. Areál o rozloze více než 15 tisíc metrů se nachází v přírodně cenné lokalitě. V současném územním plánu jsou pozemky zčásti určeny jako polyfunkční území sportu, rekreace a oddechu. Pozemky měly být nejprve nabídnuty městu pro veřejně prospěšné účely.

Soutěž byla rozhodnutím ministra financí obratem zrušena.

Dotazem na vedoucího odboru správy obecního majetku Úřadu městské části Praha 6 Martina Pawingera jsem zjistil, že v minulosti, do které sahá dokladová a lidská paměť zdejšího odboru, koupaliště v Tiché Šárce městské části Praha 6 ze strany vlastníka nabídnuto nebylo.

Podle zákona 219/2000 Sb. ze dne 27. června 2000 o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích je podle paragrafu 22 možný bezúplatný převod ve veřejném zájmu.

Chci vyzvat paní starostku, aby požádala ve veřejném zájmu Ministerstvo financí o převedení areálu Tichá Šárka do majetku Prahy 6.

Odpověď na interpelaci od zástupce starostky JUDr. Stupčuka naleznete zde.