Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »
Odpověď náměstka ministra financí na Veřejnou výzvu ke zrušení veřejné obchodní soutěže na koupaliště Tichá Šarka
Dne 19. října 2011 byla zástupcům SZ na Praze 6 - Petře Kolínské a Antonínu Nechvátalovi - doručena odpověď náměstka ministra financí na "Veřejnou výzvu ke zrušení veřejné obchodní soutěže na koupaliště Tichá Šarka (privatizační projekt číslo 52024/2001)", která byla Ministerstvu financí zaslána 9. června 2011. Na začátku září byl poté zaslán další dopis s opakovanou žádostí o odpověď na tuto výzvu. Obsáhlou odpověď Mgr. Zdeňka Zajíčka, náměstka ministra financí, naleznete ke stažení v dolní části textu.

Vážený pane ministře,

dne 2. 5. 2011 byla vyhlášena obchodní veřejná soutěž na Areál přírodního koupaliště Tichá Šárka s pozemky, který byl určen k privatizaci rozhodnutím o privatizaci č. j. 422/28667/2005 a 422/44696/2010 ze dne 2. 3. 2005 a 27. 4. 2010, vydaným Ministerstvem financí. Minimální výše ceny požadovaná vyhlašovatelem činí 1 714 000,- Kč a jediným kritériem prodeje je výše nabídnuté ceny.

Předmětem prodeje jsou tyto pozemky:

  • parc. č. 2206/2,  1843 m2, ostatní plocha
  • parc. č. 2206/6,  259 m2, zastavěná plocha a nádvoří
  • parc. č. 2206/7, 53 m2,  zastavěná plocha a nádvoří
  • parc. č. 2221, 208 m2, ostatní plocha
  • parc. č. 2222/1, 1992 m2, vodní plocha
  • parc. č. 2222/3, 75 m2, zastavěná plocha a nádvoří
  • parc. č. 2223, 12 100 m2, ostatní plocha

Tímto otevřeným dopisem Vás žádáme, aby Ministerstvo financí ČR zrušilo výše uvedenou obchodní veřejnou soutěž a před vyhlášením nové soutěže přehodnotilo požadovanou cenu, formu prodeje a také podmínky pro budoucí využití pozemků. K této výzvě nás vedou následující zjištění:

  • V platném územním plánu hl. města Prahy je část prodávaných pozemků označena jako „polyfunkční území sportu, rekreace a oddechu“, ale v konceptu nového územního plánu hl. města Prahy je část z prodávaných pozemků určena k bytové zástavbě. Již dnes je tedy k dispozici informace, že cena pozemku v blízké budoucnosti dramaticky vzroste. Navíc je zřejmé, že zájemci o nákup pozemků nebudou vedení snahou obnovit provoz zdevastovaného koupaliště, ale budou chtít na části pozemků realizovat komerční zástavbu.
  • Navrhovaná minimální cena neodpovídá ceně v místě obvyklé. Přestože cena v cenové mapě tržní cenu pozemku neudává, tržní cena sousedního pozemku za 1m2 je 4980 Kč. Stanovená minimální výše ceny je tedy zjevně velmi nízká, a je tak v rozporu se zásadou hospodárnosti a efektivnosti při nakládání s veřejným majetkem. Jednotlivé fotografie a soubory, které dokládají naše tvrzení, jsou v příloze tohoto dopisu.
  • Pozemky se nacházejí v přírodně cenné lokalitě a stát jako prodávající byl měl mít zájem na tom dopředu určit, jaké využití považuje za vhodné a jaké za nepřípustné. V této souvislosti považujeme za důležité, aby Ministerstvo financí nabídlo pozemky nejprve hlavnímu městu a městské části Praha 6 k využití pro veřejně prospěšné účely a teprve, pokud dotčené samosprávy nebudou mít o pozemky zájem, realizovalo prodej pozemků, a to transparentně, nejlépe veřejnou dražbou.

S pozdravem 

Mgr. Petra Kolínská,

předsedkyně Klubu zastupitelů Strany zelených - MČ Praha 6

e-mail:  petra.kolinska@zeleni.cz; tel.: 776 55 20 22

MUDr. Antonín Nechvátal,

předseda Základní organizace Strany zelených na Praze 6, zastupitel MČ Praha 6,

e-mail: anechvatal@email.cz

Text celého dopisu spolu s přílohami (satelitní mapa, katastrální mapa, cenová mapa atd.) je dostupný ZDE.

ODPOVĚĎ NÁMĚSTKA MINISTRA FINANCÍ NA VEŘEJNOU VÝZVU JE DOSTUPNÁ KE STAŽENÍ ZDE.Ostatní články v rubrice
Anketa
Se kterým z developerských projektů v okolí Vítězného náměstí nejvíce nesouhlasíte?
Celkem hlasovalo: 777