Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »
Vraťme Malovanku lidem
Zastupitelé Strany zelených 7. září v otevřeném dopise vyzvali starostu Prahy 6 k podpoře architektonického návrhu architektů Opočenského a Valoucha, jehož realizací by byly zmírněny škody, které vznikají bezprostřednímu okolí křižovatky Malovanka. Návrh, jenž v rámci výstavy Městské zásahy Praha 2010 dvojice architektů představila, by podle zelených mohl pomoci alespoň trochu zmírnit obludnost křižovatky v bezprostřední blízkosti Pražské památkové rezervace.
„Jsme rádi, že mladí architekti vnímají Malovanku kriticky a navrhují, jak tuto rozsáhlou neprůchodnou oblast vrátit lidem,“ odůvodňuje podporu zelených zastupitel Petr Hrdina. „Návrh zaceluje ránu v městské struktuře stehy lávek napříč prostorem křižovatky a překrývá dopravu visutým parkem,“ uvádí autoři v komentáři ke svému návrhu.

Strana zelených kritizuje výstavbu Blanky dlouhodobě. Nejde přitom jen o problémy spojené s výstavbou, kdy se tunel třikrát propadl nebo jeho výstavba poškodila domy na povrchu. „Líbivé heslo „Auta pod zem“ není pravdivé, protože po dokončení Blanky nedojde k omezení povrchové automobilové dopravy. Dokončení Blanky se paradoxně naopak projeví zhoršením dopravy na návazných povrchových komunikacích,“ hodnotí dopad tunelu Petra Kolínská, zastupitelka hlavního města Prahy.

Přes kritiku smyslu vnitřního automobilového okruhu nerezignovali zelení na snahu o dílčí úpravy projektu tak, aby když už se staví, se alespoň na poslední chvíli zmírnily nejhorší dopady stavby a upravily některé dílčí části, které ještě stále lze změnit. Příkladem je úprava povrchu Hradčanské, ke které došlo z iniciativy klubu zelených zastupitelů Prahy 6.

Kontakt:
Petr Hrdina, petr.hrdina@zeleni.cz
Petra Kolínská, petra. kolinska@zeleni.cz

Tisková zpráva SZ Praha 6, 7.9.2010
Poznámky:
1) komentář autorů viz http://www.doxprague.org/cs/exhibition?33/gallery/3

2) text otevřeného dopisu

Otevřený dopis starostovi m.č. Prahy 6 Tomáši Chalupovi

Vážený pane starosto,

v holešovickém Centru současného umění DOX proběhla nedávno výstava nazvaná „Městské zásahy Praha 2010“, která představila veřejnosti osm desítek architektonických návrhů na zlepšení Prahy. Jednotliví architekti či autorské týmy si vždy vytipovali některé místo, které považují za problematické a předložili návrh, jak veřejný prostor vylepšit.

Jedním z těchto návrhů je též řešení zlepšení prostoru křižovatky Malovanka. Autorská dvojice Jiří Opočenský a Štěpán Valouch přišla s návrhem soustavy lávek nad touto křižovatkou. Návrh by mohl zmírnit negativní dopad křižovatky na okolí, spočívající mimo jiné v neprůchodnosti křižovatky pro pěší.

V odůvodnění autoři uvádí: „Návrh zaceluje ránu v městské struktuře stehy lávek napříč prostorem křižovatky a překrývá dopravu visutým parkem. Mezi lávkami je napnutá nerezová síť zarostlá břečťanem a psím vínem. Nad místy nezasaženými dopravním koridorem jsou parková „náměstí“ s jezírkem, a kavárnou. Pěší kráčí parkem přirozeně za svým cílem. Listy popínavých rostlin brání hluku a zároveň stíní řidičův výhled při průjezdu tunely.“ (více viz http://www.doxprague.org/cs/exhibition?33/gallery/3)

Vážený pane starosto,
naše pohledy na prospěšnost soustavy tunelů Blanka se liší. Zatímco Vy považujete tunel za dlouhodobé řešení automobilové dopravy v Praze, podle nás heslo „Auta pod zem“ nebude fungovat a dlouhodobě proto projekt výstavby vnitřního městského okruhu kritizujeme. Bez ohledu na naše rozdílné názory na smysluplnost tunelu Blanka však můžeme společně usilovat o co nejmenší dopady výstavby či provozu této stavby. Tento cíl má i návrh na překrytí křižovatky Malovanka, a proto si zaslouží podporu nás všech.

S přátelským pozdravením
za Klub zastupitelů Strany zelených

Petr Hrdina a Petra Kolínská


Anketa
Se kterým z developerských projektů v okolí Vítězného náměstí nejvíce nesouhlasíte?
Celkem hlasovalo: 777