Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »
Petr Hrdina k elektronickému tržišti Prahy 6 a farmářským trhům
Interpelace Petra Hrdiny na téma elektronické tržiště a farmářské trhy na jednání zastupitelstva MČ dne 25. června 2010.

V květnu 2010 vyhlásila Praha 6 prostřednictvím elektronického tržiště veřejnou zakázku na zajištění akce „Farmářské trhy na Vítězném náměstí“. Lhůta pro podávání nabídek byla tři dny (dva pracovní dny plus sobota) s tím, že první pořádané trhy se budou konat již týden po podání nabídky. Domnívám se, že by takto nastavené lhůty mohly být pro Prahu 6 nevýhodné.

V minulé interpelaci jsem kritizoval lhůtu pro přihlášení se do výběrového řízení, která byla čtyři dny. Pan starosta mi na to odpověděl, že krátkost lhůty vyplývá z elektronického tržiště, to ovšem není pravda. Elektronické tržiště umožňuje delší lhůtu pro podávání nabídek, záleží jen na úředníkovi, který výběrové řízení vyhlašuje. To je podle mého názoru chybný princip.
Pravidla pro elektronické tržiště by se měla změnit tak, abychom eliminovali potenciální korupční jednání úředníků. Minimálně by se měly upravit lhůty a také pravidla pro dodatečné oslovování dalších subjektů v situaci, kdy se do výběrového řízení přihlásí pouze jeden zájemce. Kdo dnes rozhoduje o tom, které další subjekty budou osloveny, nevím, na to mi odpovězeno nebylo, domnívám se však, že by to neměl být úředník - vyhlašovatel výběrového řízení.

Možná si teď říkáte, že vedení radnice schválilo protikorupční balíček Prahy 6 a to stačí, tím máme splněno. Obávám se, že nemáme. Otázkou totiž zůstává, co se s protikorupčním balíčkem od jeho schválení stalo. Byl zřízen Řídící výbor, který má realizaci balíčku kontrolovat. Kolikrát se už od schválení balíčku sešel? V termínu do 30. dubna 2010 měla být nabídnuta nájemcům domů N možnost, aby si mezi sebou vybrali svého zástupce pro jednání. Stalo se tomu tak? V termínu do 30. června 2010 pak měly být realizovány ostatní body protikorupčního balíčku. Stihne se to ve zbývajících třech pracovních dnech? Bude do konce června centrální databáze veřejných zakázek, centrální databáze smluv, internetová aplikace pro aukce, centrální databáze na internetu pro domy N a všechny ostatní body balíčku? Anebo je to tak, že protikorupční balíček byl jen předvolebním trikem pro voliče?

V závěru bych se chtěl vrátit k pořádání farmářských trhů na Vítězném náměstí. Pořádání farmářských trhů rozhodně vítám, ostatně v roce 2006 byli zelení jedinou stranou, která měla farmářské trhy ve volebním programu a na hlavním městě Praze jejich přípravu zahájil radní Petr Štěpánek. Jsem rád, že se trhy na Praze 6 konají, nicméně - Praha 6 utrácí v průměru půl miliónu korun měsíčně za dva sobotní šestihodinové trhy. Finanční příjmy Prahy 6 jsou nulové. Dotaci od Prahy 6 dostává o.s. Farmářské trhy, které kromě této dotace dále prodejní místa trhovcům pronajímá. Ano, zájem veřejnosti o trhy je velký, ale proč Praha 6 nese všechny náklady a finanční výnos inkasuje výherce podle mého názoru nekorektního výběrového řízení? A jak bude Praha 6 postupovat v případě jiných farmářských trhů na území Prahy 6? Jednou za 14 dní se konají např. Šárecké trhy. Pokud se nepletu, bez dotace Prahy 6. Domnívám se, že farmářské trhy by měly být finančně nezávislé na Praze 6, ostatně před sněmovními volbami vedení radnice tvrdilo, že tomu tak bude. Je po volbách a není tomu tak...