Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »
Petra Kolínská k péči o zeleň
Interpelace Petry Kolínské k péči o zeleň ze dne 19. září 2007.

Dobrý den, vážení zastupitelé, vážené zastupitelky, v obrácené pořadí, vážení občané. Svoji interpelaci začnu poněkud netradičně, totiž poděkováním. Chci poděkovat radnici za to, jak odpovědně přistoupila k návrhům na kácení v Thákurově ulici, kdy si nejen nechala vyhotovit oponentní dendrologický posudek, ale dokonce – a to nejspíš historicky poprvé – nechala mezi občany rozdistribuovat leták o této kauze. Doufám, že podobně odpovědně bude postupovat radnice i v dalších návrzích na významná kácení nebo na kácení velkého rozsahu.

Také chci poděkovat členům komise pro životní prostředí i panu radnímu Zárubovi, že souhlasili s tím, že u významných kácení bude v budoucnosti předem nebo v dostatečném časovém předstihu informována komise pro životní prostředí.

Návrh na kácení v Thákurově ulici ukázal na jeden systémový problém, to je zanedbávání péče o stromy. Nutno podotknout, že ty stromy nepatří Praze 6, jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy a péče o ně byla svěřena TSK. Mnohému kácení nejen v této ulici by se dalo předejít lepší péčí o stromy, a proto chci požádat radu městské části, aby jednala s TSK v tom smyslu, že se o jí svěřené stromy bude starat lépe a aby – podobně jako to dělá u chodníkového programu – pomohla hlavnímu městu s financováním této péče.

V roce 2008 jsme schválili v rozpočtu 9 milionů 350 tisíc na výsadbu a správu květinových záhonů, kdežto na péči o stromy jsme vyhradili pouhých 5,5 milionu. Proto bych chtěla navrhnout, aby v rozpočtu pro rok 2009 ta položka věnovaná na stromy byla posílena. Myslím, že se všichni shodneme na tom, že do ulic Prahy 6 patří nejen barevné záhony, ale i zdravé stromy.

Děkuji za pozornost.

Odpověď Bc. Záruby ze dne 16.10.2008 na tuto interpelaci naleznete ZDE.