Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »
Petra Kolínská ke kácení na Dědině
Interpelace Petry Kolínské ke kácení na Dědině ze dne 25. dubna 2008.

Jak mě upozornili kolegové z klubu a jak jsem měla možnost si přečíst ve stenozáznamu z posledního jednání zastupitelstva, tak jste zde vedli bouřlivou debatu o kácení na Dědině a byť nepřítomna, tak jsem vlastně v tom stenozáznamu také ne úplně lichotivě zmiňována.

Cítím potřebu nejen se vyjádřit k té konkrétní kauze na Dědině, ale obecně k možnosti komise pro životní prostředí, které předsedám, vyjadřovat se ke kácení na Praze 6. Nechci nijak zpochybňovat kvalitu projednávání s občany těch změn na Dědině. Faktem je, že na komisi pro životní prostředí nebyl tento projekt v tomto volebním období nikdy předložen. (Poznámka pana starosty: Nikdy požadován.) Nikdy projednán a myslím, že to není moje chyba, že tak nebylo učiněno. Myslím, že pokud radnice chystá takový projekt, je povinností rady, respektive radního pro životní prostředí tento materiál do komise přinést. Takže komise za mého působení tuto věc neprojednávala, nijak se k ní nevyjadřovala, pokud nebudu počítat jednu řádku v rozpočtu, kde jsme schvalovali rozpočet, nikoli vlastní projekt. A teď ke kácení obecně.

Praha 6 může být buď iniciátorem kácení, a v tom předpokládám, že by opravdu materiál měl jít do rady automaticky, nebo je svědkem kácení na svém území, a tam se domnívám, že je minimálně morální povinností samosprávy se toho řízení účastnit, využít těch pravomocí, které městská část má a v tom řízení se vyjádřit. My jsem to projednávali nebo mluvili jsme o tom už na lednové komisi, kde byl mírný souhlas s tím, že s velkými káceními bychom se měli na komisi seznamovat, myšleno těmi, která neiniciuje Praha 6, ale která musí strpět na svém území. Bohužel na posledním jednání komise, kdy jsem chtěla to pravidlo nebo tuto žádost vtělit do usnesení, tak to usnesení bylo zamítnuto, zejména hlasy členů ODS.

Takže v tuto chvíli je takový stav, že podle mých informací se samospráva Prahy 6 neúčastní řízení o povolení kácení na Praze 6 a komise zamítla návrh, aby komise dostávala informace o plánovaných káceních. Teď myslím tak velká kácení, jako je kácení kvůli městskému okruhu, jako je Thákurova, jako je chystané kácení v Jugoslávských partyzánů. Takže až příště budeme řešit a hasit problémy s kácením, které se obyvatelům nelíbí, tak říkám, že komise je z obliga. Přiznám se, že je mi trošku úzko z toho, že jako zastupitelka se nemůžu dozvědět dopředu o káceních jiným způsobem, než že si založím občanské sdružení.

Odpověď Bc. Záruby źe dne 28.5.2008 na tuto interpelaci naleznete ZDE.