Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »
Petra Kolínská k hluku v Písecké bráně a úrovni jednání MČ s občany
Interpelace Petry Kolínské na téma "hluk v Písecké bráně a úrovni jednání MČ s občany ze dne 9. listopadu 2007.

Moje interpelace má trochu podivný název – způsob jednání městské části s občany. Je to trochu pokračování interpelace k Písecké bráně, ale samotné řešení toho hluku je myslím na dobré cestě, protože se městské části podařilo z hlavního města získat milion korun na dodatečné úpravy. Takže já věřím, že tato věc již bude vyřešena ke spokojenosti obou stran.

Nicméně v průběhu toho, co jsem se tím zabývala, jsem narazila několikrát na to, že městská část komunikuje se stěžovateli poměrně zvláštním způsobem. Na posledním zastupitelstvu byl citován dopis pana ombudsmana dr. Motejla, který tady zmiňoval i pan starosta a paní tajemnice, která tehdy byla vyzvána, aby řekla, co v tom dopise je. Já ocituji její tehdejší komentář: Shodou okolností jsem dnešního dne obdržela stanovisko pana ombudsmana, který píše, že postup městské části byl v pořádku, že provoz Písecké brány do 10 hodin je naprosto v pořádku, že stížnosti stěžovatelů se nepotvrdily. Což jim tímto dopisem odpovídá. Já mám oba ty dopisy, ony jsou totiž dva, pana ombudsmana tady v kopii. Nepředpokládám, že bych měla nějakou kopii zfalšovanou nebo jinak upravenou, a musím říci, že obsah toho dopisu se naprosto zcela rozchází s tím, jak nám ho zde paní tajemnice tlumočila.

Tváří v tvář tomu dopisu mi přijde i to vyjádření pana starosty, že budou podniknuty právní kroky vůči stěžovatelům, což já vnímám jako výhrůžku, za naprosto nepřijatelné. Neboť pan ombudsman ve svém dopise ze srpna 2007 říká: S ohledem na učiněná zjištění mi nezbývá, než konstatovat, že stávající provoz Písecké brány, jenž dle aktuálních informací prezentovaných na webových stránkách „Písecká brána.cz“, jakož i dle vyjádření samotného nájemce objektu, zahrnuje pořádání živých či reprodukovaných hudebních produkcí, není v souladu se shora uvedeným rozhodnutím stavebního úřadu. Navíc jsem nucen podrobit kritice stavební úřad, který dosud nereagoval na fakt, že zkušební provoz stanovený na tři měsíce od právní moci citovaného rozhodnutí již uplynul a stále nebyla realizována účinná protihluková opatření. Z tohoto pohledu se musím připojit ke kritice vyslovené ředitelem Hygienické stanice hlavního města Prahy uvedené v jeho vyjádření ze dne 18. 6. 2007. Stavební úřad má přitom ze zákona povinnost zajistit plnění svých rozhodnutí i za pomoci sankčních řízení … atd. Když, tak tu kopii můžu tady nechat k dispozici.

Takže ačkoli jsem ráda, že Písecká brána žije a věřím, že ten hluk je již vyřešenou záležitostí, tak způsob, jakým vedení městské části komunikuje se stěžovateli, považuji za nepřijatelný.

Odpověď pí. Pokorné ze dne 28.11.2007 na tuto interpelaci naleznete ZDE.