Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »
Petra Kolínská k pravomocem Zastupitelstva při změnách územního plánu
Interpelace Petry Kolínské k pravomocím Zastupitelstva MČ při změnách územního plánu ze dne 21. září 2007.

Druhá interpelace se týká pokračování interpelace z minulého zastupitelstva. Já vám, pane starosto, děkuji za odpověď ohledně náplně jednání zastupitelstva, kdy jsem se ptala, proč neprojednáváme změny územního plánu. Vy jste mi poslal v odpovědi usnesení z roku 2000 a z roku 1995, kde tato pravomoc nebo kompetence byla svěřena příslušnému odboru. Problém je, že od té doby se změnil zákon o hlavním městě Praze a ta pravomoc nebo kompetence vyjadřovat se k dokumentaci je vyhrazena zastupitelstvu.

Takže bych vás chtěla poprosit – je to §59 a §89, z kombinace těchto dvou paragrafů vyplývá, že ta vyhrazená pravomoc se vztahuje i na změny územního plánu. A protože nás v Zastupitelstvu hlavního města Prahy čeká obrovský balík, tak bych prosila, aby už od teď pravidelně ty změny, které se týkají Prahy 6, byly zařazovány na program jednání zastupitelstva, tak abychom se k tomu mohli vyjádřit.

Odpověď Mgr. Chalupy ze dne 17.10.2007 na tuto interpelaci naleznete ZDE.