Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »
Martin Soukup k třídění odpadu v budovách ÚMČ
Interpelace Martina Soukupa k třídění odpadu v budovách ÚMČ ze dne 21.září 2007.

Děkuji. Interpelace je skutečně zelená, nejenom barvou, ale i svým obsahem. Bude směřovat zejména do gesce pana radního Záruby.

Má interpelace se týká nefunkčního systému hospodárného a šetrného nakládání s odpady, které vznikají při činnosti Úřadu městské části Praha 6. Chtěl bych se zeptat na následující věc: V prostorách Úřadu městské části podle mých informací i vlastního zjištění nejsou instalovány žádné nádoby na odkládání využitelných odpadů, zejména papíru, plastů, kartonových obalů apod. Sběr a třídění těchto odpadů na ulicích je už pro naše občany zaveden a je pro ně samozřejmostí. O to překvapivější je fakt, že občan nemá při návštěvě naší radnice možnost snadno a ekologicky odložit například použitou pet láhev nebo zmačkaný formulář. To se týká ještě ve větší míře i odpovědně smýšlejících zaměstnanců Úřadu městské části. Přimlouváme se proto za urychlené instalování vhodných sběrných nádob na třídění odpadů, a to jak přímo v kancelářích úřadu, tak na veřejnosti přístupných chodbách a u vchodu do úřadu. Současně navrhujeme instalovat informační tabule, které upozorní na možnost třídění odpadů a budou deklarovat odpovědný přístup Prahy 6 k této problematice.

Odpověď pí. Pokorné ze dne 8.10.2007 na tuto interpelaci naleznete ZDE.