Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »
Výstavba prodloužení trasy metra A přináší likvidaci enormního množství zeleně
Byla zahájena stavba prodloužení metra trasy A a již se v této souvislosti objevují první obavy. Probíhají přípravné práce, přebírání ploch pro 17 stavebních dvorů a jejich postupné vybavování různými zařízeními.

Zábor pozemků i následná realizace výstavby prodloužení metra však s sebou
přináší předpokládanou likvidaci enormního množství zeleně. Podle zprávy,
kterou má SZ na Praze 6 k dispozici, stavební společnosti požadují odstranit
na 4419 stromů a více jak 31 112 m2 keřů. Předpokládaná hodnota všech
kácených stromů je vyčíslena na 18 416 052 Kč.

Projekt počítá i se značným zásahem do upravených městských parkových
ploch a zeleně. U nich se předpokládá celková obnova v původním rozsahu a
skladbě, problém ale může nastat jinde - v oblastech, které sice budou
postiženy záborem území, ale s jejich následnou revitalizací se počítá
pouze částečně. Dokument například postrádá jakýkoliv projekt, který by
řešil výsadbu dřevin jako náhradu za trvalé odnětí pozemků, které nyní plní
funkci lesa.

V současnosti investor výstavby prodloužení metra A získal povolení od MČ
Praha 5, a to mu umožňuje zahájit kácení v oblasti Motola.Anketa
Se kterým z developerských projektů v okolí Vítězného náměstí nejvíce nesouhlasíte?
Celkem hlasovalo: 777