Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »
Rozpočet MČ Praha 6 je dlouhodobě neudržitelný
Na posledním, prosincovém, zasednání v roce 2009 schválilo zastupitelstvo rozpočet Prahy 6 na rok 2010 s rekordním plánovaným schodkem ve výši 741 miliónů korun. Schválené příjmy jsou ve výši 650,899 miliónů korun, výdaje 1,392 miliardy korun. Poprvé od roku 2006, kdy jsme začali v zastupitelstvu naší městské části pracovat, jsme jej jako zastupitelé Strany zelených nepodpořili. Rád bych, prostřednictvím tohoto článku, vysvětlil důvody našeho rozhodnutí.

Začnu nejprve stručným přehledem vývoje rozpočtu Prahy 6 v posledních letech, který nám už mnohé napoví. Rozpočet na rok 2007 byl schválen jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši 1,3 miliardy korun. Na konci roku pak příjmy byly vyšší a výdaje nižší než plán a závěrečný účet MČ skončil s přebytkem ve výši 607,5 miliónů korun. Rozpočet na rok 2008 byl schválen jako schodkový s plánovanou ztrátou 3 mil. Kč. Příjmy byly stanoveny ve výši 1,197 miliardy korun, výdaje 1,200 miliardy korun. Skutečné příjmy i výdaje však byly vyšší než plánované a rozpočet skončil se schodkem ve výši 30,291 miliónů korun. Rozpočet pro loňský rok pak byl schvalován jako výrazně schodkový s příjmy ve výši 921,562 miliónů a výdaji 1,658 miliardy korun. Plánovaný schodek byl 736,438 miliónů korun a běžné výdaje se vyšplhaly na rovnou jednu miliardu korun.

Co lze vysledovat na vývoji rozpočtu MČ Praha 6? Jedná se o postupný nárůst běžných výdajů Prahy 6, které nejsou z dlouhodobého hlediska udržitelné. Zatímco v letech 2005 - 2007 byl souhrn běžných výdajů kolem 750 miliónů korun, v roce 2009 byly běžné výdaje ve výši 1 miliardy korun a na rok 2010 jsou plánovány ve výši 900 miliónů. Vzhledem k tomu, že běžné příjmy Prahy 6 oscilují mezi 650 a 700 milióny korun, je pak jasné, že běžné výdaje neustále narůstají do neudržitelných výšek. V rozpočtu na loňský rok běžné výdaje dokonce poprvé překročily plánované příjmy Prahy 6 (o necelých 80 miliónů korun). A rozpočet na letošní rok již obsahuje běžné výdaje o 246 miliónů korun vyšší, než jsou celkové příjmy Prahy 6.

Při projednávání rozpočtu na letošní rok starosta Tomáš Chalupa prohlásil, že rozpočet nepovažuje za schodkový, protože si na výdaje, které jsou vyšší než příjmy, nemusíme nikde půjčovat. Je sice pravda, že se městská část zatím nemusí zadlužovat, ale míra, kterou spotřebovává úspory získané jednorázovým prodejem majetku, v posledních dvou letech rapidně vzrostla. Jako by Tomáš Chalupa, který přiznává, že již zřejmě nebude znovu kandidovat na starostu, chtěl ještě před svým odchodem utratit co nejvíce.

Vzhledem k tomu, že při projednávání rozpočtu byl rozpočtový výhled předložen naposledy v roce 2007, je těžké odpovědět na otázku, jak na tom úspory městské části jsou. O to těžší je také nalézt odpověď na to, kolik obdobně schodkových rozpočtů, jako je ten pro letošní rok, si Praha 6 ještě může dovolit, než bude muset kvůli nedostatku peněz zrušit veškeré opravy chodníků, kulturní aktivity, květinovou výsadbu či programy sociální podpory nájemníků se zvýšeným nájmem. Jedno je jisté, v roce 2010 k tomu ještě nedojde. Zarážející je však fakt, že místní ODS se před komunálními volbami, které se budou konat tento podzim, chová obdobně jako ČSSD na celostátní úrovni - za cenu výrazného rozpočtového schodku se tváří, že „na to máme“.

Petr HrdinaAnketa
Se kterým z developerských projektů v okolí Vítězného náměstí nejvíce nesouhlasíte?
Celkem hlasovalo: 777