Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »
Strana zelených k územnímu plánu Prahy 6: více zeleně a ne novým kapacitním komunikacím
Zelení na Praze 6 se aktivně zapojili do projednávání konceptu územního plánu a na jednání zastupitelstva městské části Praha 6 předložili sérii pozměňovacích návrhů. Několik z nich si zastupitelstvo osvojilo, v otázce plánovaných dopravních staveb však k žadné dohodě nedošlo.

Tisková zpráva SZ v Praze 6 ze dne 8. 12. 2009

Zastupitelé Strany zelených podpořili mnohé návrhy občanů Prahy 6 a k hlasování předložili požadavek na zachování zahrádkářských kolonií, usnesení proti masivní zástavbě zelených ploch ve Vokovicích a Veleslavíně a postavili se také proti výstavbě dalších kapacitních komunikací na území městské části (zejména Břevnovská radiála, obchvat Svatovítská – Evropská, tunel pod Hanspaulkou).

V případě letiště požadovali zelení stanovení maximálních limitů a kapacity pro provoz letiště a respektování hygienických limitů pro hluk ve venkovním prostředí v obydlených územích zasažených provozem letiště.

Zelení dále zpochybnili kategorii veřejné prospěšnosti staveb. Veřejná prospěšnost je k jednotlivým projektům přiřazována bez jakéhokoli zdůvodnění, ačkoli má toto zařazení vážné důsledky pro majitele dotčených pozemků. „Jsme rádi, že zastupitelstvo podpořilo náš návrh, aby bylo do konceptu doplněno zdůvodnění veřejné prospěšnosti staveb a v textech i ve výkresech byla uvedena informace o tom, jaké území bude veřejně prospěšnými stavbami, zejména jejich řádným užíváním, dotčeno (např. čísla parcel)“ komentoval hlasování jeden z předkladatelů Martin Skalský.

Zelení uspěli i s návrhem na to, aby území Strahova bylo řešeno regulačním plánem a aby byly v územním plánu lépe chráněny zelené plochy, které jsou menší než půl hektaru.

„Územní plán je společenská dohoda o využití v území. Proto je hodně důležité, aby se jeho příprava projednávala na úrovni městských částí a aktivně se do projednání zapojila nejširší veřejnost. Oceňujeme proto přístup vedení radnice, která jako jedna z mála svolala k územnímu plánu samostatné zastupitelstvo,“ uvedla zastupitelka Petra Kolínská a dodala: „Poslední slovo k návrhům z Prahy 6 má Zastupitelstvo Hlavního města Prahy a zastupitelé Strany zelených v něm znovu podají návrhy, které zastupitelstvo Prahy 6 neschválilo.“

Seznam všech návrhů předložených k hlasování naleznete zde.

Kontakt:

Petra Kolínská – 776 55 20 22

Martin Skalský – 775 168 026Ostatní články v rubrice
Anketa
Se kterým z developerských projektů v okolí Vítězného náměstí nejvíce nesouhlasíte?
Celkem hlasovalo: 777