Toto je archiv starého webu a není již udržován. Aktuální web zelených na Praze 6 najdete na adrese praha6.zeleni.cz »
Praha nezvládá komunikaci s veřejností během přípravy územního plánu
Zásady územního rozvoje jsou první fází přípravy územního plánu hlavního města Prahy a stanovují závazné podmínky pro následný podrobnější územní plán. V Zásadách se rozhoduje o tak důležitých věcech, jako je trasování velkých dopravních staveb nebo ochrana zelených ploch. Veřejnost se mohla k tomuto dokumentu vyjádřit naposledy dnes.

Tisková zpráva Klubu zastupitelů SZ v Zastupitelstvu hl. m. Prahy


Během měsíce došlo zpracovateli od občanů  více jak 4000 připomínek. Ve čtvrtek 2. dubna se konalo jediné veřejné projednání – v nevhodný čas v pracovní den dopoledne, v malých prostorách, které neodpovídaly zájmu veřejnosti, bez nahrávací techniky.


Klub SZ je znepokojen tímto přístupem a požaduje, aby se veřejná projednání územního plánu pro příště konala na všech městských částech a projednání předcházela srozumitelná osvětová kampaň prostřednictvím webových stránek městských částí a radničních periodik.


V současné době se připravuje koncept územního plánu, avšak bez zapojení veřejnosti. Koncept územního plánu má být  předložen veřejnosti na podzim  a opět se plánuje pouze jedno veřejné projednání bez jakékoli informační kampaně.


Zuzana DrhováZuzana Drhová, členka výboru územního rozvoje při ZHMP, k tomu řekla: „Praha nezvládla organizaci veřejného projednání Zásad územního rozvoje a měla by se z toho poučit. Zájem Pražanů o budoucí rozvoj města je velký a lidé musí mít příležitost se vyjádřit k plánovaným záměrům v jejich nejbližším okolí. Praha  nemůže projednávat územní plán  jako obec s několika sty obyvateli a uspořádat pouze jedno veřejné projednání. Útvar rozvoje města, jako zpracovatel územního plánu, by měl přehodnotit svůj dosavadní přístup k veřejnosti a zajistit na podzim vystavení  a veřejné projednání konceptu  územního plánu na všech velkých městských částech.“


Petra KolínskáPetra Kolínská, předsedkyně klubu zastupitelů,  k tomu řekla: „Na příkladu olympiády nebo opencard je dobře vidět, že město ví, jak má vypadat efektivní informační nebo reklamní kampaň. Nechť ji tedy využije i při přípravě jednoho z  nejdůležitějších dokumentů, který ovlivní budoucnost Prahy na desítky let“.


V Praze 6.4.2009